bomen in de stad
Beeld: Shutterstock

Meer blauw en groen in de straat

Europese steden grijpen steeds vaker naar natuurlijke oplossingen om zich te wapenen tegen de klimaatverandering, zegt het Europese Milieuagentschap (EEA). Negen op de tien stadsbesturen zetten in op bomen, groendaken en waterpartijen als buffer tegen overstromingen en hitte.

De meeste Europeanen leven in steden, waar de gevolgen van de klimaatverandering steeds nadrukkelijker aanwezig zijn. Investeren in de veerkracht van de stad tegen hittegolven, droogte en overstromingen is dan ook cruciaal, zegt het Europese milieuagentschap (EEA). Die boodschap dringt bij steeds meer stadsbesturen door, blijkt uit nieuwe cijfers van het EEA, dat de klimaatplannen van 19.000 steden onder de loep nam. Iets meer dan de helft van de Europese steden (51 procent) beschikt nu over specifieke klimaatplannen – in 2018 was dat nog maar een kwart. 

Groene en blauwe oplossingen

De besturen zetten een brede waaier van maatregelen in, zoals stadsplanning en bouwvoorschriften, subsidies en voorlichtingscampagnes. Opvallend is de opmars van natuurlijke oplossingen, die nu deel uitmaken van 91 procent van alle plannen. Het gaat om groene en blauwe oplossingen. Groene ingrepen zijn bijvoorbeeld meer bomen in het straatbeeld, de aanleg van parken of een stadsbos. Blauwe oplossingen zijn onder meer wadi’s om het grondwaterpeil aan te vullen, ingrepen tegen verharding of waterpartijen.

lees ook

Leuven wil met klimaatcontract CO2-uitstoot met 80 procent verminderen tegen 2030

Die natuurlijke oplossingen verkoelen de stad en houden water vast, maar ze hebben vaak bijkomende voordelen, zegt het agentschap. Stadsparken, waterpartijen en bossen bieden bijvoorbeeld kansen voor recreatie of betere luchtkwaliteit. En ze komen de biodiversiteit ten goede. Toch wijst het EEA erop dat natuurlijke oplossingen niet volstaan: om de omvang van het probleem het hoofd te kunnen bieden, zullen ze gecombineerd moeten worden met bijvoorbeeld fysieke infrastructuur zoals dijken en sluizen. En er is veelbelovende technologie, zoals risico-analyse op basis van artificiële intelligentie en vroege waarschuwingssystemen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.