KU Leuven-campus houdt 75 procent meer water vast dankzij slimme pompen

De KU Leuven heeft een innovatieve, slimme pompinstallatie geplaatst die het water van de campus Arenberg monitort en enkel wegpompt bij risico op overstroming. Hierdoor zal jaarlijks 75 procent extra water worden vastgehouden in het grondwater, wat ook de fauna en flora in de omgeving ten goede komt.

De KU Leuven-campus Arenberg III in de Celestijnenlaan in Heverlee ligt in overstromingsgevoelig gebied van de Dijl, waardoor nauwgezet waterbeleid nodig is om te voorkomen dat de campus onder water loopt bij hevige regenval. Het regenwater loopt sinds twee decennia weg naar een bufferbekken in het naastgelegen natuurgebied. Van daaruit werd het water continu via grote pompen richting Dijle gestuurd. Op die manier bleef er buffercapaciteit beschikbaar om aankomende hevige buien op te vangen, schrijft de universiteit in een persbericht.

Nieuwe aanpak

Het risico op overstromingen is hiermee verkleind, maar dit systeem zorgde ervoor dat er jaarlijks honderden miljoen liters water van de campus naar de Dijle werden gepompt. In tijden van toenemende droogte moet dat anders. Daarom stelde het team van professor Patrick Willems, samen met de technische diensten van KU Leuven, het bureau Sumaqua, de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven, een nieuw waterplan op dat nu in werking treedt. Het ontwikkelen en toepassen van een slim sturingssysteem voor het water is een van de speerpunten van het plan.

Een app zorgt mee voor de optimalisatie van het waterbeheer

“Van elke druppel regenwater die op Campus Arenberg III valt, weten we waar die naartoe gaat: van de opslag in regenwaterputten en op platte daken, tot de afvoer naar het bufferbekken in het natuurgebied”, aldus hydroloog Patrick Willems. “We konden dus perfect in kaart brengen hoeveel regenwater er jaarlijks werd afgevoerd naar de Dijle en hoe we dit systeem kunnen optimaliseren.”

Slim sturingssysteem voor een duurzamer waterbeheer

Om het waterbeheer te verbeteren, implementeerde KU Leuven het nieuw slim sturingssysteem Sirio Control van het bedrijf Sumaqua. Het systeem monitort continu het waterpeil in het bufferbekken en optimaliseert de pompwerking in functie van de weersvoorspellingen. Enkel wanneer er hevige regen wordt voorspeld en overstromingen dreigen, springen de pompen aan om opslagcapaciteit vrij te maken. “Op die manier kunnen we veel meer water vasthouden én tegelijk overstromingen vermijden”, verduidelijkt dr. Vincent Wolfs van Sumaqua.

lees ook

VMM subsidieert samenwerkingen die waterbeschikbaarheid verhogen

Door het hoger waterniveau in het bufferbekken, blijft het grondwaterpeil in de regio van de campus en het natuurgebied ook stabieler in drogere perioden. “Dankzij dit nieuwe systeem zullen we ongeveer 75 procent of honderden miljoenen liter water minder wegpompen. Maandelijks gaat het om een volume van pakweg zes olympische zwembaden dat we extra ter plaatse houden. Al dat water gaat of blijft in de grond en komt ook ten goede van de fauna en flora in de omgeving van de campus”, besluit Willems.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.