wegwerpplastic afval
Beeld: Shutterstock

Meer plastic afval dan ooit tevoren

Ondanks wereldwijde initiatieven tegen plasticvervuiling is de productie van wegwerpplastic de voorbije drie jaar verder gestegen. De productie stijgt zo snel dat de recyclagecapaciteit niet kan volgen.

In 2021 werd er wereldwijd 6 miljoen ton meer wegwerpplastic gemaakt dan in 2019, stelt de Plastic Waste Makers Index van de Australische Minderoo Foundation. Nochtans is de internationale gemeenschap al enkele jaren aan het streven naar een bindend verdrag om plasticvervuiling terug te dringen en de volledige levenscyclus van kunststoffen te vergroenen.

Maar ondanks een toenemend bewustzijn bij de consument en strengere regels voor het bedrijfsleven belandde in 2021 maar liefst 139 miljoen ton plastic bij het afval. Dat per wereldburger bijna 1 kilogram meer dan in 2019.

Onvoldoende recyclage

De productie van plastic stijgt zo snel dat de recyclagecapaciteit niet kan volgen. Plasticproducenten zetten ook niet genoeg in op recyclage, stelt het rapport. Tussen 2019 en 2021 werd er vijftien keer meer wegwerpplastic uit fossiele brandstoffen geproduceerd dan uit gerecycleerde kunststoffen.

Plasticvervuiling is nochtans een enorm probleem. Elk jaar wordt ongeveer 400 miljoen ton aan kunststoffen geproduceerd, en de industrie ziet dat cijfer tegen 2040 verdubbelen.

En omdat er zo weinig gerecycleerd wordt, komt een groot deel als afval in rivieren en oceanen terecht, of op enorme stortplaatsen. Kleine deeltjes microplastics tasten zelfs de meest afgelegen natuurgebieden aan.

lees ook

Ecopinie: Europa draait plastickraan toe maar de weg is nog lang 

Klimaatprobleem

Omdat het merendeel van plastic – zo’n 90 procent – nog steeds uit fossiele brandstoffen gemaakt wordt, is wegwerpplastic ook een groot klimaatprobleem. De jaaruitstoot van wegwerpplastic bedroeg in 2021 zo’n 450 miljoen ton CO2 – vergelijkbaar met de totale uitstoot van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de onderzoekers moeten beleidsmakers de industrie verplichten om meer te recycleren, en materialen te gebruiken die zich lenen voor een circulaire productieketen. Ook moeten zowel de productie als de consumptie volgens hen wettelijk aan banden worden gelegd.

“We kunnen plasticvervuiling binnen tien jaar uitbannen, maar daarvoor moeten we het idee laten varen dat de industrie uit zichzelf kan transformeren”, zegt Andrew Forrest, voorzitter en stichter van de Minderoo Foundation.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.