satelliet nasa

Nederland bouwt satellieten die uitstoot kunnen detecteren

Nederland start met de bouw van satellieten die erg precies kunnen detecteren op welke plaatsen ter wereld CO2 en methaan vrijkomen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft groen licht gegeven voor de bouw van de satellieten. Het zogenoemde Tango-systeem bestaat uit twee satellieten die achter elkaar aan vliegen en de uitstoot van methaan, CO2 en stikstofdioxide kunnen bepalen voor afzonderlijke installaties.

Tango staat voor Twin Anthropogenic Greenhouse gas Observers. Het systeem zal onder meer de broeikasgasuitstoot van energiecentrales, vuilnisbelten en fabrieken kunnen meten. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en TNO werken mee aan de ontwikkeling. Bedoeling is dat de satellieten begin 2027 gelanceerd worden.

Vergrootglas

De satellieten zullen kunnen inzoomen op plekken die door andere satellieten als interessant aangemerkt worden. Vervolgens kunnen ze de exacte uitstoot meten en de bron identificeren. “Tango meet broeikasgassen op de schaal van een huizenblok, waardoor we jaarlijks de emissies kunnen bepalen van tienduizend bronnen zoals energiecentrales en fabrieken”, zegt Jochen Landgraf van het Nederlands instituut voor Ruimteonderzoek.

lees ook

Uitstoot ‘superbroeikasgas’ amper gereguleerd

De nauwkeurige uitstootdata moeten overheden, wetenschappers en bedrijven helpen om opgegeven uitstoot te verifiëren. Zo kunnen klimaat- en milieuregels worden afgedwongen. Tussen de papieren- en daadwerkelijke uitstoot zit nu nog vaak een groot verschil. Dat bleek in 2021 bijvoorbeeld toen een andere Nederlandse satelliet een veel grotere uitstoot vaststelde boven Australische koolmijnen dan verwacht.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.