Werkzaamheden nieuwe afvalsorteerlijn op Renewi-site in Puurs officieel van start

Renewi heeft de start gegeven voor de bouw van een nieuwe geavanceerde sorteerlijn op zijn site in Puurs. De nieuwe lijn zal op jaarbasis ruim 125.000 ton bedrijfsafval verwerken, goed voor dertien soorten recyclaten en 38 procent meer dan het Europese gemiddelde.

De circulaire economie wordt gezien als een van de manieren om de klimaatsituatie aan te pakken. De Vlaamse Regering ondersteunt de transitie naar een circulaire economie door de inzet van het Klimaatplan 2030. Dat moet onder meer leiden tot minder CO2-uitstoot door verbranding. Ook mechanische sortering speelt hierin een belangrijke rol. Daarmee worden meer grondstoffen teruggewonnen en wordt Vlaanderen minder afhankelijk van internationale markten.

23 miljoen euro

Renewi investeert in dit perspectief, ook op zijn recyclinghub in Puurs, waar een nieuwe geavanceerde sorteerlijn wordt geïnstalleerd. Met de eerste spadesteek is intussen het officiële startschot voor de werkzaamheden gegeven.

De nieuwe sorteerlijn gaat uiteindelijk ruim 125.000 ton afval per jaar verwerken. Ze zal dertien soorten recyclaten produceren die opnieuw in de economie worden geïnjecteerd. Dit is 38 procent meer is dan het Europese gemiddelde.

De stevige verankering die de recycler al heeft in Puurs neemt in de toekomst enkel toe. De totale investering wordt geschat op 23 miljoen euro en zorgt voor een vermoedelijke extra tewerkstelling van 15 FTE.

De daadwerkelijke start van de nieuwe sorteerlijn staat gepland voor november 2023. Naast Puurs investeert Renewi in nieuwe sorteerlijnen op twee andere locaties in België. In Gent wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe sorteerlijn. Die zal in januari van start gaan. Verder is er ook een derde sorteerlijn gepland voor de provincie Limburg.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.