Nieuwe installatie aquafin

Nieuwe Aquafin-installatie gaat energie en grondstoffen recupereren uit huishoudelijk afvalwater

Tegen 2026 plant Aquafin een nieuwe installatie om zuiveringsslib van huishoudelijk afvalwater te verwerken. Ook de recuperatie van fosfor staat op de agenda. Locatie: de site van ArcelorMittal in de Gentse haven.

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zal tegen 2026 op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent een installatie bouwen die zuiveringsslib verwerkt. Met de groene energie die geproduceerd wordt, gaan beide bedrijven hun CO2-impact verder verlagen. Aquafin plant ook een grootschalige recuperatie van fosfor, dat onder andere in kunstmest gebruikt wordt. De opdracht voor het ontwerp, de bouw, financiering en het onderhoud van de installatie wordt toegewezen aan het consortium BESIX/Indaver tot 2046.

Monoverwerker

Het doel van de installatie: de biomassa verwerken die overblijft na het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Die biomassa ontstaat door de aangroei van micro-organismen die het zuiverende werk doen en bevat een schat aan energie en grondstoffen. Aquafin produceert op deze basis al volledig groene energie, onder de vorm van biogas en momenteel al op één locatie in Antwerpen ook biomethaan voor injectie in het aardgasnetwerk.

De nieuwe installatie kan de aangeleverde biomassa nog meer benutten. Doordat het om een monoverwerker gaat, wordt het slib niet verdund met andere stoffen. Dat maakt een maximale recuperatie van energie en grondstoffen mogelijk.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.