Nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Van opdrachtgever en architect tot voltallig bouwteam: wie circulair wil bouwen kan voortaan beroep doen op de digitale tool ‘Circulair Gebouwd’. Daarmee kunnen bouwpartners met circulaire ambities hun project van bij het begin op maat realiseren.

Wat houdt een circulair bouwproject concreet in? Welke aspecten spelen er? Waar is de juiste informatie te vinden? De tool ‘Circulair gebouwd’ geeft antwoord op die vragen en is bedoeld voor iedereen die aan een circulair bouwproject begint, van opdrachtgever tot voltallig bouwteam. Zo zitten alle partijen van meet af aan op dezelfde lijn.

‘Circulair gebouwd’ geeft een uitgebreid overzicht van concrete maatregelen, acties, aandachtspunten die in het bouwproject kunnen opgenomen worden. De keuzes worden gevisualiseerd in een dashboard dat kan dienen als houvast en als communicatiemiddel tijdens het project.

Ambities vertalen in acties

De tool werd in het voorontwerp van het Living Lab gebruikt om de ambities rond demonteerbaarheid voor latere recyclage en hergebruik vast te leggen en verschillende ontwerpmogelijkheden te kunnen vergelijken. Living Lab van KULeuven in Gent lijkt een gewoon rijhuis, maar vormt het prototype voor toekomstige vernieuwingsprojecten in de stad. De gekozen materialen zijn zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd.

Bouwpartners met circulaire ambities doen er goed aan ‘Circulair Gebouwd’ te raadplegen. Ze vinden er een aanknopingspunt om van in het begin van het project de circulaire ambities te vertalen naar concrete acties. “Binnen de sector is er nood aan de nieuwe tool ‘Circulair Gebouwd’. Want van in de ontwerpfase moeten opdrachtgevers, architecten, aannemers en het voltallige bouwteam bij het project betrokken worden om de circulaire ambities waar te maken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

De tool sluit aan bij GRO, de bestaande duurzaamheidstool voor bouwprojecten van de Vlaamse overheid. Waar GRO vandaag al werkt met een uitgebreide lijst aan criteria, gaat ‘Circulair Gebouwd’ specifieker te werk en op maat van het project.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.