Next Gen District groene waterstof waterrecyclage
Foto: Tom Dhaenens

Nieuwe waterstoffabriek van Plug en innovatieve waterfabriek van Ekopak maken haven van Antwerpen circulairder

De Antwerpse haven zet opnieuw een stap richting circulariteit met twee nieuwe projecten in het NextGen District. Plug gaat er een groene waterstoffabriek bouwen, Ekopak een innovatieve waterfabriek.

Grootschalige groene waterstofproductie

Doorslaggevende factoren voor Plug, Amerikaanse leverancier van waterstofoplossingen, om voor het Antwerpse NextGen District te kiezen: de locatie bij de grootste chemische cluster van Europa en de ambitie van de haven om een belangrijke waterstofhub voor Europa te worden.

De groene waterstofproductiefabriek gaat lokaal geproduceerde zonne- en windenergie combineren met aangekochte groene stroom. Dat moet per jaar 12.500 ton vloeibare en gasvormige groene waterstof per jaar opleveren voor de Europese markt.

Andy Marsh, CEO van Plug: “Groene waterstof speelt ​ een essentiële rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie. Bovendien heeft de energiecrisis in Europa de vraag naar groene waterstofontwikkelingsprojecten versneld. Met deze fabriek willen wij Port of Antwerp-Bruges helpen om een Europese waterstofhub te worden. Terwijl Europa worstelt met de uitdagingen van klimaatverandering en energiezekerheid, zal deze fabriek de nodige natuurlijk gegenereerde, koolstofvrije waterstof leveren aan de lokale markten.”

Circulair waterverbruik

Ook het Tieltste waterrecyclagebedrijf Ekopak gaat zich vestigen in het NextGen District. In samenwerking met het Antwerpse waterleidingsbedrijf water-link en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV gaat Ekopak er een waterfabriek installeren. Het project kreeg de naam Waterkracht.

Bedoeling is om het afvalwater van 400.000 gezinnen in Antwerpen te recycleren en op te waarderen naar koelwater voor de haven van Antwerpen. 

De fabriek zal tot 3.000m³/u aan duurzaam koel- en proceswater kunnen produceren, goed voor minstens 20 miljard liter hergebruikt afvalwater op jaarbasis. Water-link gaat het circulaire koelwater via pijpleidingen verdelen naar alle industriële bedrijven op zowel linker- als rechteroever.

Ook het lokale regenwater en afvalwater van NextGen District wordt door Ekopak verwerkt. Daarnaast gaat Ekopak afvalstromen omzetten in stoomproductie en ook perslucht en bluswater aanbieden.

“Circulair watergebruik is essentieel voor duurzame groei van een haven. Onze ambitie is om de watervoetafdruk van NextGen District tot een absoluut minimum te herleiden. Met dit project kan Ekopak bovendien een significante bijdrage leveren aan het verduurzamen van de volledige haven”, aldus Pieter Loose, CEO van Ekopak.

De totale investeringswaarde van beide projecten bedraagt ruim 400 miljoen euro en zorgt voor minstens een 60-tal nieuwe jobs. Het plan is om tegen 2024-2025 operationeel te zijn.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.