plasticsoup, vervuiling, plastics, microplastics
Foto: Shutterstock

Oceaanbodem is opslagplaats voor plasticafval geworden

Recent onderzoek van CSIRO, het nationale wetenschapsagentschap van Australië, en de Universiteit van Toronto in Canada schat dat tot 11 miljoen ton plastic afval op de bodem van de oceaan ligt.

Elke minuut belandt er een vrachtwagen vol plastic in de oceaan, volgens de onderzoekers. Verwacht wordt dat het gebruik van plastic tegen 2040 zal verdubbelen, daarom is een goed begrip van hoe en waar dat afval terechtkomt cruciaal voor het beschermen van mariene ecosystemen. Volgens Denise Hardesty, die meewerkte aan het onderzoek, is dit de eerste schatting is van hoeveel plastic afval op de zeebodem belandt. Volgens de studie hoopt het zich daar op voordat het wordt afgebroken tot kleinere stukjes en vermengd raakt met oceaansediment.

Permanente rustplaats

“We weten dat er elk jaar miljoenen tonnen plastic afval in onze oceanen belanden, maar wat we niet wisten is hoeveel van deze vervuiling op de bodem van de oceaan terechtkomt”, zegt Hardesty. “We hebben ontdekt dat de oceaanbodem een rustplaats of reservoir is geworden voor het meeste plastic afval, naar schatting tussen de 3 en 11 miljoen ton plastic zinkt naar de bodem.” In tegenstelling tot eerdere schattingen die zich enkel richtten op microplastics op de zeebodem, nam dit onderzoek ook grotere voorwerpen, zoals netten, bekers, plastic zakken en allerlei andere items in rekening.

Volgens hoofdauteur Alice Zhu van de Universiteit van Toronto kan de schatting van plasticvervuiling op de zeebodem tot wel 100 keer hoger zijn dan de hoeveelheid plastic die drijft op het oppervlak van de oceaan. “Ons onderzoek heeft vastgesteld dat plastic belandt in de diepe oceaan, wat stilaan een permanente rustplaats wordt voor mariene plasticvervuiling.” Er werden wetenschappelijke gegevens gebruikt om voorspellende modellen te bouwen om de hoeveelheid en verspreiding van plastic op de zeebodem in kaart te brengen. Die waren gebaseerd op data van onder meer van op afstand bediende voertuigen (ROV’s).

Kennisleemte opvullen

Met behulp van ROV-gegevens wordt geschat dat er 3 tot 11 miljoen metrieke tonnen plasticvervuiling op de zeebodem aanwezig is. De ROV-resultaten tonen ook aan dat plastic zich ophoopt rond continenten – ongeveer de helft (46 procent) van de voorspelde plastic massa op de mondiale zeebodem bevindt zich boven 200 meter diepte. De dieptes van de oceaan, gaande van 200 meter tot wel 11.000 meter diep, bevatten de rest van de plastic massa (54 procent).

lees ook

Plasticvervuiling zit overal in (Vlaamse) havens en rivieren

Hoewel binnenwateren en kustzeeën veel minder oppervlakte beslaan dan oceanen (11 procent tegenover 56 procent van de totale oppervlakte van de aarde), schatten de onderzoekers dat deze gebieden evenveel plastic massa bevatten als de rest van de zeebodem. “Deze bevindingen helpen een langdurige kennisleemte te vullen over het gedrag van plastic in het mariene milieu”, legt Zhu uit. “Het begrijpen van de drijvende krachten achter het transport en de ophoping van plastic in de dieptes van de oceaan zal helpen het verminderen van plastic bij de bron en milieusanering te sturen, waardoor de risico’s voor het zeeleven worden verminderd.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.