ev opladen elektrische auto

Onderzoek: Elektrische auto’s worden vooral thuis opgeladen

De aanschafkosten van een elektrische auto (EV) blijven te hoog om daadwerkelijk een EV aan te schaffen, terwijl EV-eigenaren zeggen dat juist de lagere gebruikskosten een van de voornaamste voordelen zijn. Dit blijkt uit onderzoek van e-mobility-specialist CTEK en YouGov. 

Het onderzoek liep in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De hoge kosten van een EV of hybride auto blijken een van de voornaamste redenen voor bestuurders om géén elektrische auto aan te schaffen. In het onderzoek worden zowel EV-rijders als eigenaars van benzine- en dieselauto’s bevraagd. In totaal deden er 13.699 respondenten mee.

Subsidies essentieel

Bijna een kwart (24 procent) van de huidige EV-bezitters geeft aan dat de lagere gebruikskosten hun favoriete voordeel van EV-bezit is. Dit wordt gevolgd door 19 procent van de EV-eigenaren die de milieuvoordelen noemt.

Zestig procent van alle ondervraagden geeft aan overheidssubsidies essentieel te vinden om meer mensen aan te moedigen EV aan te schaffen.

Opmerkelijk genoeg zijn er grote verschillen tussen leeftijdsgroepen wat betreft de motivatie voor EV-aankoop. Zo zegt de leeftijdsgroep 18-24 jaar, met 28 procent, dat ze hun EV-aankoop baseren op het feit dat een EV milieuvriendelijker is dan een benzine- of dieselvoertuig. Bij de leeftijdsgroep 35-44 jaar klinkt een ander geluid: slechts 11 procent vindt de milieuredenering belangrijk.

Te weinig laadpalen

Of de huidige laadinfrastructuur de toenemende vraag naar EV’s kan beantwoorden? Daarop reageren de respondenten overwegend pessimistisch: in het Verenigd Koninkrijk (71 procent), Duitsland (63 procent), Frankrijk (61 procent) en Zweden (59 procent) en Nederland (53 procent) antwoordt minstens de helft van de respondenten negatief. In Noorwegen (49 procent) wordt de toekomstige laadcapaciteit iets positiever ingeschat.

Thuis opladen

In het onderzoek werd er ook gekeken naar de laadlocaties van EV-eigenaren. Een meerderheid (65 procent) van de huidige EV-eigenaren laadt thuis op. Dit percentage is gestegen tegenover vorige jaar toen het op 57 procent lag.

37 procent van de EV-eigenaren laadt de wagen op het werk op, tegenover 25 procent in 2021. 47 procent van de EV-eigenaren geeft aan hun EV op bestemming op te laden, tegenover 27 procent in 2021. Onder ‘bestemming’ vallen onder andere winkelcentra, hotels en restaurants.

Gevraagd naar specifieke laadvoorkeuren geeft 54 procent van de EV-eigenaars aan dat ze hun EV het liefste thuis opladen. 17 procent van de eigenaars heeft een voorkeur voor opladen op een bestemming zoals een winkelcentrum, hotel of restaurant. Opladen op het werk draagt de voorkeur weg van 14 procent van de respondenten.

Betalingsmogelijkheden

Het gebrek aan roaming voor EV’s (waardoor bestuurders met één laad- of betaalpas bij meerdere providers kunnen opladen) is een grote frustratie voor bestuurders van EV’s in Frankrijk (63 procent), UK (48 procent), Duitsland (48 procent) en Zweden (40 procent). In Nederland (28 procent) en Noorwegen (32 procent) ligt dit percentage lager.

Cecilia Routledge, Global Director, Energy & Facilities voor CTEK zegt: “Over het algemeen laat het onderzoek goed zien hoe de houding ten opzichte van elektrische voertuigen ten goede verandert. Het geeft een goed inzicht in de stimulansen en belemmeringen voor het bezit van elektrische voertuigen. De toename van opladen buitenshuis laat ook zien hoe werkplekken, commerciële bedrijven en overheidsinstanties kunnen investeren in toekomstige laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. Dat breidt niet alleen de laadinfrastructuur aanzienlijk uit, maar levert ook extra inkomsten op voor de betrokken organisaties.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.