Plastic Switch breidt verder uit in Vlaanderen

Plastic switch in Vlaanderen: 6 soorten plastic tegelijk laten ophalen

Voortaan kunnen bedrijven met vestigingen in Vlaanderen maar liefst 6 soorten plastic in één beweging laten ophalen door Vanheede Environment Group. Het West-Vlaamse familiebedrijf, actief in afvalbeheer, wil met De Plastic Switch klanten helpen om nog beter te sorteren aan de bron en zo ook te voldoen aan de wetgeving. Voortaan kunnen zij hun transparante en gemengde folies, EPS (isomo), spanbanden en harde kunststoffen kwijt naast hun rolcontainer voor PMD.

“We hebben er bewust voor gekozen om De Plastic Switch nu verder uit te rollen in heel Vlaanderen. In een maand zoals Mei Plastic Vrij verhoogt het bewustzijn rond vermijden, hergebruik en recyclage van plastic”, aldus Kim Delvoye, Marketing & Communication Manager bij Vanheede. Bedrijven kunnen duurzaam en efficiënt omspringen met plastic verpakkingsafval, maar de plastics die er toch nog voorkomen, dienen zo goed mogelijk gesorteerd en vervolgens gerecycleerd te worden.

Haalbare kostprijs

Klanten kunnen voortaan naast hun rolcontainer voor PMD tot zeven Plastic Switch zakken aanbieden voor transparante en gemengde folies, spanbanden, isomo en harde kunststoffen. Het PMD en de zakken met plastics worden allemaal samen opgehaald door een perswagen en nadien uitgesorteerd en gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen.

“We willen met deze nieuwe inzamelmethode een logistieke oplossing aanbieden, waarbij we meerdere kunststoffen samen inzamelen aan een kostprijs die haalbaar is voor onze klanten en voor ons”, licht Pieter Vierstraete – Material Recovery Manager bij Vanheede – toe.

Minder restafval, meer gerecycleerd materiaal

Als de plastics selectief ingezameld worden, komen ze niet meer terecht in het restafval en worden ze ook gered van de verbrandingsoven. “Bij maar liefst 40% van onze klanten stellen wij nog recycleerbaar materiaal vast in hun container voor restafval. Meestal gaat het over plastics en papier en karton. Met De Plastic Switch willen we het tij keren en de klant aanzetten om te sorteren zoals het hoort. Sorteren hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn”, aldus Kim Delvoye.

Bedrijven in Vlaanderen zijn verplicht om 23 afvalstromen selectief in te zamelen, waaronder ook PMD, folies, harde kunststoffen en EPS (isomo). Met De Plastic Switch kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de wettelijke verplichting, maar ook het volume van hun (duur) restafval verlagen en hun recyclagepercentage verhogen. Daarbovenop kan de klant sinds de uitbreiding van het PMD vorig jaar al veel meer plastic verpakkingen kwijt in zijn container.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.