Farmer,Holds,Two,Halves,Of,A,Cut,Juicy,Grapefruit,In

Positief rapport voor Europese voeding over pesticideresidu’s

Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) stelt vast dat bij controles 2,1 procent van de voedingsproducten te veel pesticideresidu’s bevatten. Dat percentrage is hoger dan bij de steekproef in 2018, en daar is de pompelmoes verantwoordelijk voor.

Het Europese controleprogramma (EU MACP) verzamelde in 2021 liefst 87.863 voedselstalen in de Europese Unie. Bijna 14.000 van de stalen kregen een controle en analyse te verwerken. Het ging om 12 van de vaak geconsumeerde levensmiddelen zoals aubergines, pompelmoes, paddenstoelen, meloenen, olijfolie (eerste persing) en eieren, weet Vilt. In 2,1 procent van de gevallen overschreed het staal de norm van toegestane residuen van bestrijdingsmiddelen.

Pompelmoezen zijn de boosdoener

In 97,9 procent van de gecontroleerde producten was er geen probleem. Daar blijven de restwaarden onder of minstens gelijk aan het wettelijk maximum. Bijna 60 procent bevatte zelfs geen kwanticifeerbare niveaus van residuen. In 295 stalen, de 2,1 procent dus, werd de maximumdrempel wel overschreden. Dat is een stijging van 0,7 procent in vergelijking met dezelfde test in 2018. Al hoort een kanttekening hier wel op zijn plaats, volgens EFSA.

lees ook

EU halveert gebruik pesticiden tegen 2030

De stijging is in hoofdzaak te wijten aan de verscherpte controles van de Europese Unie. De lidstaten wezen er in 2021 op dat pompelmoezen van buiten de EU vaak meer residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wanneer die pompelmoezen uit de meting worden gehaald, dan is het gemiddelde overschrijdingspercentage met 1,4 procent even groot als in 2018. Nog volgens EFSA is het onwaarschijnlijk dat de geanalyseerde levensmiddelen een probleem vormen voor de gezondheid van de consument.

De resultaten van het onderzoek vind je hier.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.