Vilnius,,Lithuania,,September,12,,2022:,Courier,Delivers,Parcels,With,Yellow

Proefproject laat bedrijven toe om met bredere fietstaanhangwagens te rijden

Vlaanderen start met een proefproject waarbij bedrijven een vergunning kunnen aanvragen voor bredere fietsaanhangwagens. Het project moet volgens minister Lydia Peeters kleinschalige en combimobiele stedelijke bevoorrading stimuleren.

Fietsaanhangwagens mogen op dit ogenblik maximaal één meter breed zijn. Het proefproject laat bedrijven die een vergunning vragen toe om met aanhangwagens te rijden die twintig centimeter breder zijn. Na evaluatie van het proefproject zal minister Peeters (Open VLD) bekijken of en hoe de huidige regelgeving kan worden aangepast om bredere fietsaanhangwagens permanent toe te laten in het verkeer.

Vergunning vragen

“Het proefproject kadert binnen de Vlaamse ambitie om werk te maken van een groenere en efficiëntere stedelijke distributie”, zegt Vlaams minister Peeters in een persbericht. “De vraag naar meer kleinschalige, (voor) stedelijk goederenvervoer zal verder blijven groeien. Het einde van de logistieke keten vindt vaak plaats binnen de stedelijke kernen. Die last mile blijkt ook ook nog eens de meest vervuilende te zijn. Door uitlaatgassen te weren uit de stad, verbeteren we de leefbaarheid van onze steden.”

Bedrijven die mee willen experimenteren, kunnen een vergunnen online aanvragen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Nadat de vergunning (twee jaar geldig) is verkregen, moet de fietsaanhangwagen nog verplicht worden aangemeld. Bedrijven moeten aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo komen speedpedelecs niet in aanmerking, moet de bestuurder minstens 16 jaar oud zijn en mag de fiets slechts één aanhangwagen hebben.

lees ook

Tegen 2025 alleen nog emissievrije leveringen in Vlaamse steden

Routeverplichtingen

Het proefproject brengt ook verplichtingen met zich mee wat de route betreft. Bedrijven mogen hun route zelf uitstippelen, maar die moet wel voldoende veilig zijn voor alle weggebruikers. Wie langs een weg fiets waar sneller dan 50 km/uur mag worden gereden, moet verplicht het fietspad gebruiken. Op wegen van 50km/uur of minder ligt de keuze bij de fietser. Laden en lossen gebeurt in de parkeerzones en het is verboden om op de weg te rijden met een lading die in de breedte uitsteekt. Tot slot mogen er ook geen gevaarlijke goederen worden vervoerd met de aanhangwagen.

Tijdens het project moeten de deelnemende bedrijven gegevens doorgeven zodat de veiligheid en doorstroming kan worden geëvalueerd. Het gaat om routes, aantal ritten, aard van de lading, positie op de weg en eventuele problemen met de weginfrastuctuur. Voor de evaluatie zal de Vlaamse overheid afstemmen met de andere gewesten en de federale overheid die bevoegd is voor de wegcode.

“De opgedane kennis en ervaringen zijn een belangrijke input om te kunnen beslissen om de huidige regelgeving aan te passen en dus fietsaanhangwagens tot een breedte van 1,2 meter permanent toe te laten in het verkeer”, besluit minister Peeters. Alle informatie over fietsaanhangwagens, de voorwaarden en hoe bedrijven een vergunning kunnen aanvragen, is op deze site terug te vinden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.