overstromingendoorklimaatverandering

Rapport WWF en Rode Kruis: “Herstellend potentieel van de natuur meer gebruiken”

Natuurlijke oplossingen kunnen de intensiteit van weer- en klimaatrisico’s met een kwart verminderen. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) en het Rode Kruis. “De kracht van de natuur om levens te redden en mensen te beschermen tegen klimaatrisico’s wordt onvoldoende benut.”

Vandaag leven er meer dan 3,3 miljard mensen op plaatsen die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Working with nature to protect people, het rapport van WWF en het Rode Kruis, toont hoe natuurlijke oplossingen natuurrampen door de klimaatverandering kunnen verminderen. Tegelijkertijd worden er mensenlevens beschermd en gered.

Doeltreffende natuur

Zulke op de natuur gebaseerde oplossingen, zoals het herstel van bossen of gezonde waterrijke gebieden die de gevolgen van overstromingen verminderen, zouden de intensiteit van de klimaatverandering en extreem weer met minstens 26 procent kunnen beperken, aldus de studie.

WWF en het Rode Kruis presenteren zes casestudy’s die de doeltreffendheid van dergelijke oplossingen over de hele wereld aantonen. Zo kan duurzame landbouw bijvoorbeeld een antwoord bieden op extreme droogte of kunnen mangroven en koraalriffen een barrière vormen tegen stormen. Bovendien absorberen deze ecosystemen CO2 en leveren ze voedsel voor lokale gemeenschappen en leefplekken voor het mariene leven. Dat houdt wel in dat er sterk moet ingezet worden op het herstel en behoud van deze ecosystemen.

Extremer weer ook in België

De wetenschap legt een verband tussen de toegenomen frequentie en intensiteit van zware neerslag en de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De overstromingen in de zomer van 2021 in België, waarbij 39 mensen om het leven kwamen, zijn een voorbeeld van die toegenomen intensiteit van extreem weer, stelt de studie. Maar over de hele wereld worden gemeenschappen geconfronteerd met meer en zwaardere gevolgen van de klimaatverandering. Kwetsbare mensen in landen die over weinig middelen beschikken, worden daarbij het vaakst getroffen.

Door natuurrampen zijn er tussen 2010 en 2019 meer dan 410.000 mensen omgekomen en alleen al in 2020 heeft het weer 30 miljoen mensen uit hun huizen verjaagd. Naast snelle en onverwachte overstromingen zien de onderzoekers ook bewijzen voor andere klimaatgerelateerde gevaren zoals de stijging van de zeespiegel.

Veerkrachtiger ecosystemen

De auteurs van het rapport zeggen dat de huidige evolutie van de broeikasgasemissies de klimaatverandering nog zal aanzwengelen met aanzienlijke schade voor mens en milieu tot gevolg. Dit kan echter worden afgeremd als we vanaf nu de op natuur gebaseerde oplossingen versterken. Op dit moment blijven deze oplossingen grotendeels ondergefinancierd en wordt het beleid onvoldoende uitgevoerd, stelt het rapport. 

“Door de natuur te herstellen en te beschermen kunnen we ecosystemen veerkrachtiger maken in het licht van de klimaatverandering en essentiële diensten blijven leveren aan de mensheid, met name aan de meest kwetsbare gemeenschappen”, zegt Antoine Lebrun, de directeur-generaal van WWF-België. “Maar de op natuur gebaseerde oplossingen verliezen efficiëntie naarmate de temperatuur wereldwijd stijgt. Elke beslissing telt om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te beperken en zo te bouwen aan een veiliger toekomst.” 

Vergroening van de natuur

Jagan Chapagain, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC): “Vergroening van de natuur, herstel van bossen, landbouwgronden en waterrijke gebieden zijn enkele van de meest doeltreffende manieren om kwetsbare gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan de risico’s en gevolgen waarmee zij nu al worden geconfronteerd. Bescherming van de natuur beschermt de mens.”

Het rapport van WWF en Rode Kruis wordt voorgesteld tijdens Stockholm+50, een VN-milieubijeenkomst die vandaag en morgen (2 en 3 juni 2022) doorgaat in de Zweedse hoofdstad.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.