Restwaterproject Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen

De steun kadert in de Blue Deal, waarbij Vlaanderen budget vrijmaakt voor het opvangen en hergebruiken van water.

Het restwaterproject van Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen, uit de pot van de zogenaamde Blue Deal. Dat schrijft Belga. De Vlaamse overheid zette 75 miljoen euro aan de kant voor investeringen in grootschakige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in steden en circulair watergebruik in de landbouw en industrie.  Het restwaterproject kadert in een samenwerking tussen Aquafin en het Vlaams Gewest.

Twee pistes

Het project wil het gebruik van alternatieve waterbronnen aanmoedigen. Daarvoor bewandelt Aquafin twee pistes. Enerzijds is dat de opvang, buffering en het hergebruik van hemelwater. Anderzijds omvat het project het hergebruik van effluent (gezuiverd afvalwater) van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vlaams ministers Jo Brouns (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) kondigden de steun deze week aan.

“Met de Blue Deal heeft Vlaanderen de ambitie om waterschaarste en droogteproblematieken in onze regio’s aan te pakken”, aldus minister Brouns. “Onze land- en tuinbouwers hebben ook veel water nodig voor hun dieren en gewassen. Door intensief hemelwater op te vangen en te hergebruiken, verminderen we de druk op onze andere reservoirs. Vlaanderen is een absolute topregio inzake innovatie en ook met dit project zullen we belangrijke stappen zetten.”

lees ook

Het belang van water in de Vlaamse economie: 1 op 4 Vlamingen werkt in waterintensieve sector

Twee jaar

Het restwaterproject van Aquafin loopt gedurende twee jaar, tot eind 2024. Op de website legt Aquafin uit hoe het bufferbekkens ecologisch wil inrichten. Dat zal ook de bedoeling zijn voor het project dat volgens de ministers vooral de landbouwers ten goede moet komen. Met de verschillende projecten in de Blue Deal wil Vlaanderen iedereen klaar stomen om de klimaatopwarming het hoofd te bieden.

“Steden en gemeenten kregen al financiële steun voor de uitbouw van infrastructuur voor regenwateropvang”, zegt minister Demir. “Nu zorgen we er ook voor dat onze landbouwers, waar verdroging en waterschaarste hard toeslaan, mee op die kar kunnen springen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.