scheepvaart containerschip haven

Scheepvaartsector bereikt internationaal akkoord om uitstoot te beperken

De scheepvaartsector heeft vrijdag een (langverwacht) akkoord gesloten over het inperken van de uitstoot van vrachtschepen, schrijft persbureau Belga. De sector is goed voor bijna drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Niet verwonderlijk dat investeerders en milieuorganisaties al langer strengere regels vroegen.

Het akkoord spreekt over ‘richtinggevende’ (en dus niet dwingende) doelen. Zo moet tegen 2030 de vervuilende uitstoot met minstens twintig procent dalen, met dertig procent als streefdoel. Tien jaar later, tegen 2040, moet de uitstoot zeker zeventig procent lager liggen en streeft de sector naar een vermindering van tachtig procent. Het akkoord is bereikt na een week onderhandelen op de hoofdzetel van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Aan de vergaderingen namen ruim honderd landen deel. Een officiële bekendmaking volgt wellicht in de loop van de dag.

Bescheiden ambities

Verschillende landen hadden voor de start van de onderhandelingen grotere ambities geformuleerd. Temeer omdat de doelen van het IMO-akkoord niet zullen volstaan om de sector op het spoor te zetten van een CO2-uitstoot zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015, aldus milieubeschermingsorganisaties. Ook de Europese Unie ijverde voor een grotere beperking: een nuluitstoot tegen 2050 met twee tussenstappen. Zo zou er tegen 2030 een inperking van 29 procent en in 2040 van 84 procent moeten zijn.

lees ook

“Schepen zullen in de toekomst groener, maar trager varen”

De eilanden in de Stille Oceaan, die meer dan andere landen worden bedreigd door de klimaatverandering, wilden nog een stap verder gaan. Zij eisten dat de uitstoot tegen 2040 al met 96 procent zou zijn ingeperkt. De landen kregen hierbij de steun van Canada en de Verenigde Staten. In 2018 had de IMO reders nog gevraagd om hun uitstoot tegen 2050 met de helft te beperking in vergelijking met tien jaar eerder. De overgrote meerderheid van de 100.000 vrachtschepen, die goed zijn voor negentig procent van het wereldwijde goederenvervoer, varen op zware en dus sterk vervuilende stookolie.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.