Energiebesparende maatregelen, Weyts, School, kinderen

Scholen krijgen 7 miljoen euro extra voor energiebesparingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt meer dan 7 miljoen euro extra middelen vrij voor scholen die investeren in energiebesparende maatregelen. Concreet gaat het om ondersteuning voor isolatiewerken en voor dakrenovaties, schrijft het kabinet van de minister.

De meeste extra middelen gaan naar het leerplichtonderwijs, maar er is ook aandacht voor het hoger onderwijs. Zo wordt er fors geïnvesteerd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde: een meer dan 100 jaar oude instelling die kampt met enorme energiekosten. “Deze investeringen zijn goed voor het milieu én voor de energiefactuur van onze scholen”, zegt minister Ben Weyts (N-VA). Vlaanderen investeert deze regeerperiode ruim 3 miljard euro in nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. Dat is nog eens een half miljard meer dan tijdens de vorige regeerperiode.

Modernisering onderwijspatrimonium

Het geld gaat naar nieuwbouwprojecten, uitbreidingen, maar ook naar de modernisering van verouderd onderwijspatrimonium. Specifiek voor energiebesparende maatregelen werd er de laatste 2 jaar alleen al 35 miljoen euro vrijgemaakt, laat het kabinet weten. Ben Weyts investeert nu via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en via het GO!-onderwijs meer dan 7 miljoen euro extra in energiebesparende maatregelen.

Zo worden er nog eens 49 isolatieprojecten en 107 extra dakrenovaties gefinancierd. Het gaat vaak om zeer dure projecten, die scholen niet altijd kunnen betalen zonder gerichte extra steun. De investeringen verdienen zichzelf echter snel terug. Niet alleen de CO2-uitstoot van de school daalt: ook de energiefactuur daalt gevoelig.

Instituut Tropische Geneeskunde

Ook binnen het hoger onderwijs wordt gekeken naar opportuniteiten om schoolinfrastructuur energiezuiniger te maken. Zo wordt 350.000 euro geïnvesteerd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Dat is een gerenommeerde instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1906. Het verouderde patrimonium doet de energiekosten enorm oplopen en dit is een van de redenen waarom er een masterplan is opgesteld voor alle gebouwen.

lees ook

Leuven wil met klimaatcontract CO2-uitstoot met 80 procent verminderen tegen 2030

Energiebesparende projecten in schoolgebouwen renderen tweemaal. Dankzij gerichte investeringen helpen we de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast leidt het tot een krimp van de energiefactuur en sparen scholen geld uit dat zo elders kan renderen”, besluit Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.