energie thuis

Leningen voor energiebesparende maatregelen historisch hoog

Het aantal kredieten voor energiebesparende doeleinden is in het eerste trimester met 45 procent gestegen, ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit een marktanalyse van de Beroepsvereniging van het Krediet. BVK vertegenwoordigt 95 procent van het consumentenkrediet.

In totaal werden in de eerste drie maanden van het jaar 185 400 kredieten verstrekt. Dat is een stijging van bijna 13 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het meest opvallend is de groei van het aantal kredieten energiebesparende doeleinden. Dat zijn voor de financiering van ‘groene’ investeringen zoals warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen voor elektrische wagens, isolatie, enzovoort. Het aantal kredieten voor energiebesparende doeleinden dat in het eerste trimester 2023 werd verstrekt, kende een verdubbeling in de voorbije twee jaar, en zelfs een verdrievoudiging sinds 2018.

Historisch hoog

Het totaalbedrag van deze kredieten voor energiebesparende doeleinden heeft een historisch record van 261,5 miljoen euro bereikt in het eerste trimester van dit jaar. Voor BVK is dat een duidelijk teken van het toenemend belang dat Belgische gezinnen aan ecologie hechten. “Kredieten voor energiebesparende doeleinden zijn de sterkst groeiende categorie kredieten in België” stelt Bart Vervenne, voorzitter van de BVK. “Wij voorzien dat de tendens zich in de rest van het jaar zal doorzetten, waardoor 2023 een recordjaar voor deze kredieten zal worden.” 

lees ook

Renoveren om te besparen én klimaatcrisis te beteugelen

Er zijn verschillende redenen voor de toename van de kredieten voor energiebesparende doeleinden. De reglementering wordt strenger en de energiecrisis heeft de Belgen bewuster gemaakt van de energieprestatie van hun woning. De kredietgevers spelen hierop in door groene kredieten te verschaffen aan aantrekkelijke rentevoeten, stelt BVK. Om de streefdoelen van België te halen, zal het bedrag van de investeringen in hernieuwbare energie nog sterker moeten toenemen. Het is dus van belang dat dit kan gebeuren in een stabiel en coherent juridisch kader.

Herleving na coronapandemie 

Ook andere categorieën consumentenkredieten groeiden in de eerste drie maanden van het jaar. De klassieke renovatiekredieten namen toe met 4 procent (tot 12.600). Die voor huishoudtoestellen (vervanging oudere energieverslindende apparaten) kenden ook een groei van meer dan 14 procent (tot in totaal 43.300 kredieten). Na een daling in 2021 door de coronapandemie kenden de kredieten voor nieuwe wagens een stijging met ongeveer 6,5 procent (31.100), die van tweedehandswagens stegen met 19,5 procent (tot 33.000).

Ondanks deze recente stijgingen ligt het totale aantal kredieten dat in het eerste trimester werd verstrekt nog altijd ruim onder het niveau van 2018. Na een sterke daling in 2020 en 2021 heeft het consumentenkrediet grote weerbaarheid getoond. Vergeleken met 5 jaar tevoren is het aantal consumentenkredieten voor klassieke renovaties gestegen met meer dan 40 procent en het aantal groene kredieten met meer 250 procent. De renovatiekredieten vormen daarmee de enige categorie kredieten die zich goed heeft hersteld van de covid-crisis en waarvoor in het eerste trimester van 2013 een groter totaalbedrag werd geleend dan in het eerste trimester van 2019, besluit BVK.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.