klimaat value chain carbon footprint

Strenger klimaatbeleid jaagt bedrijven niet weg

Strengere klimaatwetgeving doet bedrijven niet verhuizen naar het buitenland, blijkt uit een studie van het Nederlands Centraal Planbureau. De regels blijken bovendien de winst of productiviteit niet te schaden.

Een veelgehoord argument tegen strenge klimaatregels voor de industrie is dat bedrijven zouden uitwijken naar landen met een laksere wetgeving. In dat geval verandert er eigenlijk niets aan de impact op het klimaat, maar gaat er wel werkgelegenheid en economische groei verloren. Maar dat argument houdt geen steek, blijkt uit een studie door het Centraal Planbureau naar het effect van hogere CO2-kosten voor zo’n miljoen bedrijven in 32 landen. Ondernemers lijken hun bedrijfsvoering aan te passen op klimaatbeleid, in plaats van hun bedrijf te verplaatsen naar landen zonder of met minder streng klimaatbeleid.

Impact op winst en omzet

Het agentschap vindt bovendien “weinig tot geen bewijs dat klimaatbeleid de winst, productiviteit of omzet van een gemiddeld industrieel bedrijf heeft gedrukt”. Veel bedrijven voeren daarentegen hun investeringen juist op in reactie op hogere CO2-kost. Op de kans dat een bedrijf de activiteiten moet staken hebben koolstofkosten nauwelijks invloed gehad.De effecten verschillen wel sterk tussen bedrijven en sectoren. Zo is er een beperkte impact op de werkgelegenheid bij kapitaalintensieve bedrijven en kleine bedrijven in de mijnbouw, de cementindustrie en bedrijven die basismetalen produceren.

lees ook

Bedrijfsfocus op duurzaamheid zorgt voor economisch succes, aldus Bosch Tech Compass 2023

De studie heeft gekeken naar alle hogere CO2-kosten waar bedrijven mee te maken hebben, zoals een CO2-taks of emissiehandel, maar ook impliciete manieren zoals brandstofaccijnzen, subsidies, normen en restricties.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.