water

Sweco werkt mee aan circulair waterproject in Antwerpse haven

De koelwaterfabriek van het Waterkracht-project gaat gezuiverd afvalwater opwerken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. Sweco is aangesteld voor het ontwerp van het leidingdistributienetwerk.

Project Waterkracht moet de druk op natuurlijke zoetwaterbronnen verminderen en zet meer in op circulair water. Bedrijven en inwoners van Antwerpen krijgen zo meer leveringszekerheid, ook in tijden van droogte. Andere projectpartners zijn Aquafin, water-link, Ekopak en het infrafonds gemanaged door PMV. De samenwerking kadert in de transitie naar een duurzame haven.

In opdracht van de joint venture ‘Levering’ ontwerpt Sweco het nieuwe leidingdistributienetwerk in de haven van Antwerpen. Sweco zal het netwerk en de daarbij horende pompstations volledig uitwerken en begeleiden. Het gaat onder andere om de haalbaarheidsstudie, de opmaak van het voorontwerp, de MER-studie (milieueffectenrapportage), het vergunningstraject, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering. Om deze puzzel te leggen schakelt het bedrijf bodem-, water- en infrastructuurexperten uit de verschillende divisies in.

Centrale aanpak vergroot impact

Sweco heeft zowel op het vlak van energie als water en infrastructuur de nodige kilometers op de teller. Het bedrijf droeg bijvoorbeeld bij aan de uitbouw van warmtenetten, rioleringsprojecten en de Oosterweelverbinding. Steven Raes, Sustainability Manager, divisie Industry: “Door de centrale aanpak kunnen we een veel grotere impact realiseren voor de optimalisatie van de totale waterhuishouding in de ruime Antwerpse regio. Dit schept ook kansen voor de rest van Vlaanderen, waar vaak losstaande  initiatieven nog de bovenhand hebben. Samenwerking of co-participatie tussen ondernemingen, publieke bedrijven en de omgeving is de sleutel tot succes.”

Circulair watergebruik is een van de speerpunten in de Blue Deal die Vlaanderen beter moet wapenen tegen de extremere weersomstandigheden. Het Waterkracht-project behoudt het kostbare drinkwater voor de inwoners van Antwerpen, terwijl bedrijven in de haven gebruik kunnen maken van gezuiverd afvalwater voor koelwatertoepassingen. Zo kan de leveringszekerheid van drinkwater gegarandeerd blijven, ook tijdens periodes van droogte of wanneer de grondwaterreserves onder druk staan. Dankzij innovatieve waterzuiveringstechnieken is het water van hoge kwaliteit. Aangesloten bedrijven moeten minder ingrijpen met additieven en verbruiken daardoor minder energie.

Capaciteit in de haven

Met het project drijft water-link zijn capaciteit voor de levering van proceswater in de haven gevoelig op. Het is de bedoeling dat over 5 jaar de helft van het Antwerpse industriewater vervangen wordt door gezuiverd rioolwater. Dit project zal ervoor zorgen dat industriële klanten op zowel linker- als rechteroever het circulaire koelwater kunnen gebruiken.

De nieuwe vooruitstrevende koelwaterfabriek zal vanaf 2025 elk jaar 20 miljard liter gezuiverd afvalwater naar koelwater opwaarderen. Dat is evenveel als het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners. De fabriek komt op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven van Antwerpen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.