Toekomstige ingenieur-architecten krijgen aan VUB vak over circulair bouwen

In de opleiding ‘Ingenieurswetenschappen: architectuur’ wordt vanaf academiejaar 2023-24 de leerlijn duurzaam bouwen uitgebreid. Met deze aanpassing is de opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel de eerste in Vlaanderen die een vak over circulair bouwen aanbiedt.

Circulair of materiaal-neutraal bouwen is een beleidsprioriteit. Het is dan ook belangrijk dat studenten nog meer kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen voor een duurzame ontwerp- en bouwpraktijk. 

Impact herstellen

Vanaf het eerste jaar maken studenten in het nieuwe vak ‘Duurzaam bouwen en detailleren’ kennis met de meest courante bouwmaterialen en -elementen, hun milieu-impact en levensduur. In het tweede jaar wordt de link tussen materiaalkeuze en bouwmethode met het architectuurontwerp en levenscyclus van het gebouw expliciet in het vak ‘Circulair ontwerpen en bouwen’.

In het derde jaar maakt het vak ‘Bioclimatic design’ de brug naar de gebouwomgeving en het materialen- en energiemetabolisme dat in elke buurt aanwezig is. In het vierde jaar volgen studenten het vak ‘Energy performance of buildings’ en in het vijfde jaar kunnen ze voor verschillende duurzame keuzevakken kiezen.

“Een bouweconomie van gesloten materialenstromen laat toe om onze gebouwen steeds aan te passen aan ieders noden en onze impact op het milieu en klimaat te herstellen”, aldus onderzoeker en prof. Waldo Galle.

lees ook

Howest start met opleiding bachelor in Built Environment

Praktische ateliers

Ook in het ontwerpatelier – waar studenten individueel of in groep aan ontwerpvoorstellen werken – is duurzaamheid aanwezig. Al in het eerste jaar staat hergebruik centraal in het ontwerpatelier ‘mens en aanpasbaarheid’. In het tweede jaar ‘habitat en erfgoed’ ligt de nadruk op behoud en herbestemming. En in het derde jaar ‘stad en structuur’ wordt ontworpen voor een lange levensduur.

Docenten, assistenten en studenten van de opleiding ‘Ingenieurswetenschappen: Architectuur’ zetten zich al lang in voor een duurzame bouwpraktijk. Zo onderzoeken ze hoe materiaalhergebruik wonen opnieuw betaalbaar kan maken, en hoe innovatieve structuren en vormen de milieuvoetafdruk verkleinen. Dat doen ze samen met architecten en aannemers uit de praktijk. Dat is ook te merken in de vakken: tijdens gastlezingen, groepsdiscussies, of schetsopdrachten op bouwwerven geven studenten en docenten samen betekenis aan het lesmateriaal.

“Dankzij deze aanpassing krijgt het karakter van onze opleiding extra kleur”, benadrukt docent prof. Ine Wouters. “Met kennis van de ingenieurswetenschappen en respect voor wat al bestaat innovatieve architectuur maken met een positieve impact op mens en omgeving.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.