CO2 neutraal transitie
CO2 Net-Zero Emission - Carbon Neutrality concept against a forest with keywords - Beeld: Shutterstock

Transitie naar een CO2-neutrale wereld: wat kost het en wat levert het op?

Overheden en bedrijven over de hele wereld streven ernaar om CO2-neutraal te zijn tegen 2050. Consultatiebureau McKinsey onderzocht wat ervoor nodig is om aan deze ambitie te voldoen. In een nieuw rapport deelt McKinsey zijn bevindingen. 

De transformatie van de wereldwijde economie die nodig is om CO2-neutraal te worden tegen 2050 vereist jaarlijks 9,2 biljard dollar aan fysieke middelen, concludeert McKinsey. Dit is 3,5 biljard dollar meer dan vandaag de dag wordt uitgegeven door overheden en bedrijven. Deze bestedingen moeten vooral aan het begin van de periode gedaan worden. Het komende decennium is bepalend. 

De overgang naar een CO2-neutrale wereld brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kunnen er schommelingen zijn in de beschikbare energievoorraad. Tegelijkertijd levert de overgang ook mogelijkheden op. Zo voorkomt de stap naar een CO2-neutraal bestaan de catastrofale impact die klimaatverandering kan hebben. Ook brengt de overgang groeikansen met zich mee. Zo leidt het verminderen van CO2-verbruik tot open markten voor producten en diensten met een lage emissie. 

Wat moet er gebeuren om CO2-neutraal te worden?

In totaal zijn er zeven systemen die bijdragen aan CO2-uitstoot: stroom, industrie, mobiliteit, gebouwen, agricultuur, bosbouw en ander landgebruik en afval. Elk van deze systemen moet getransformeerd worden om CO2-neutraal te worden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten er volgens McKinsey een aantal dingen veranderen:

  • Er moet worden afgestapt van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan moeten er energiebronnen zonder of met lage uitstoot worden gebruikt. 
  • Industriële en agriculturele processen moeten worden aangepast.
  • Er moet efficiënter worden omgegaan met energie.
  • Men moet zorgen voor een circulaire economie.
  • We moeten minder producten met hoge uitstoot gaan consumeren.
  • Er moet technologie gebruikt worden om koolstof op te vangen, te gebruiken en op te slaan.

Investeringen zijn oneerlijk verdeeld

Alle sectoren krijgen te maken met de overstap naar een CO2-neutrale wereld. Op sommige sectoren heeft het echter onevenredig veel impact. Vooral de sectoren die veel CO2 uitstoten – zoals de kool- en gas-sector – en sectoren die producten met hoge uitstoot verkopen – zoals de automotive sector – krijgen te maken met veranderingen. In totaal zijn deze sectoren goed voor ongeveer 20% van het wereldwijde BBP. 

De impact van de net-zero transitie is niet alleen onevenredig verdeeld tussen sectoren: we zien ook grote verschillen tussen de impact op landen. Vooral landen met lagere inkomsten (zoals landen in Afrika, Latijns-Amerika, India en andere Aziatische landen) moeten een relatief groot aandeel van hun BBP investeren in fysieke middelen om een lage-uitstoot-infrastructuur te bouwen. Daarbovenop bevinden veel van de betrokken sectoren zich in deze ontwikkelingslanden, waardoor de impact extra hoog is. 

Transitie naar CO2-neutraal kost veel, maar levert meer op

Om CO2-neutraal te zijn tegen 2050 moeten overheden en bedrijven nog een aantal significante stappen namen. De economische transitie die nodig is om CO2-neutraal te worden is groot en complex. De kosten en problemen die ontstaan wanneer we niet CO2-neutraal worden, zijn echter nog veel groter. 

Het is belangrijk om de transitie niet enkel te zien als een last. De overstap brengt namelijk ook veel economische kansen met zich mee, zoals lagere energiekosten, een betere gezondheid en een verbeterd natuurlijk kapitaal. 


Het volledige rapport van McKinsey is hier te lezen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.