Diesel, vrachtwagen, EU, regels

Transport wordt zorgenkindje in Europese klimaatklas

De transportsector vergroent veel trager dan de rest van de Europese economie. Zonder ingrepen kan de sector tegen 2030 zelfs goed zijn voor bijna de helft van de hele Europese uitstoot. “Europa moet zijn transportprobleem ernstig beginnen nemen”, klinkt het bij milieudenktank Transport & Environment.

De uitstoot van ons wegverkeer, luchtvaart en ander transport bedraagt nu ongeveer een miljoen ton – zo’n 29 procent van de totale Europese uitstoot of vergelijkbaar met de uitstoot van Duitsland en Nederland samen. En de sector slaagt er niet in die uitstoot te verminderen: de sector vergroent drie keer minder snel dan de rest van de economie. Als er geen ingrepen komen, kan het aandeel daardoor al 44 procent bedragen tegen 2030, blijkt uit een analyse door milieudenktank Transport & Environment (T&E).

Wegverkeer en luchtvaart

Auto’s die benzine en diesel uitstoten zijn het grootste probleem, goed voor meer dan 40 procent van de transportuitstoot. Vorig jaar daalde de uitstoot van wegtransport wel met zo’n 8 miljoen ton, blijkt uit de analyse. Maar die vermindering wordt ruimschoots teniet gedaan door de groei van de luchtvaart: 15 miljoen ton. De uitstoot is in de voorbije dertig jaar zelfs verdubbeld. En dan is het effect van de witte condenssporen van vliegtuigen nog niet meegerekend, die de klimaatimpact kunnen verdrievoudigen.

Maatregelen

De huidige Europese klimaatmaatregelen zullen de uitstoot maar met een kwart verminderen tegen 2040 en met 62 procent in 2050, stelt de analyse. De auto’s, bestelwagens en trucks die in de volgende tien jaar aangekocht worden, zullen nog vele jaren rondrijden op de Europese wegen. Rederijen vergroenen niet snel genoeg en de snelle groei van de luchtvaart doet elke vooruitgang teniet die daar geboekt wordt met biobrandstoffen.

“Het goede nieuws is dat de uitstoot over zijn piek is”, zegt William Todts, directeur van T&E. “Maar de andere sectoren verlagen hun uitstoot drie keer sneller. In 2030 zal bijna de helft van de Europese uitstoot afkomstig zijn van mobiliteit, en zo wordt dat het zorgenkindje van de Europese klimaatinspanningen. De sector zo snel mogelijk vergroenen is nu cruciaal als Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil worden.”

Geen uitbreiding

Daarvoor moet vooral de vraag naar transport aan banden gelegd worden, denkt T&E. Dat betekent geen uitbreiding van luchthavens meer of nieuwe autosnelwegen. Daarnaast moet er ingezet worden op ambitieuze en bindende doelstellingen voor elektrische auto’s en efficiëntie in de scheepvaart.

lees ook

Sector-overschrijdende samenwerking nodig voor succes elektrische vrachtwagens

“Auto’s, trucks en bestelwagens kunnen goedkoop elektrisch gemaakt worden – dat is nu laaghangend fruit in de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt Todts. “Vliegtuigen en schepen zijn een grotere uitdaging, en vragen een grote inspanning van brandstofproducenten om groene brandstoffen als e-kerosine en ammoniak te produceren – en een plan om condenssporen van vliegtuigen aan te pakken. Maar de uitbreiding van wegen en luchthavens stoppen maakt het al een stuk makkelijker om de uitstoot aan banden te leggen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.