vliegtuig CO2 uitstoot emissie

Europese luchtvaart moet C02-uitstoot met minstens 30 procent verminderen

De Nederlandse luchthaven van Schiphol, een van de vijf grootste in Europa, heeft laten onderzoeken hoe de CO2-uitstoot in de luchtvaart kan worden teruggedrongen. Het rapport, dat maatregelen voorstelt zoals een wereldwijde tax op kerosine, is gepubliceerd op de website van Schiphol.

In opdracht van Luchthaven Schiphol heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en onderzoeksinstituut CE Delft onderzocht wat er nodig is om de CO2-uitstoot van Schiphol in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Uit het onderzoek blijkt dat er minimaal 30 procent CO2-reductie – ten opzichte van 2019 – nodig is om Schiphol en de Europese luchtvaart in 2030 op schema te brengen. Dat is meer dan de huidige Nederlandse doelstelling van 9 procent uitstootreductie, stelt het bericht dat naar aanleiding van de studie werd gepubliceerd op de website van Schiphol en titelt: ‘Versnelde CO2-reductie noodzakelijk’.

Vervuiler betaalt

Het rapport benadrukt dat vanwege het sterke internationale karakter van de luchtvaart, het essentieel is dat de effectieve vervuiler betaalt, wat maakt dat er maatregelen nodig zijn op nationaal en op internationaal niveau. Zo zou de Nederlandse vliegbelasting bijvoorbeeld moeten omgezet worden naar een afstandsafhankelijke belasting. 20 procent van de vluchten (de lange afstandsvluchten) is immers verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot.

Een ander voorstel is een extra belasting voor business class en privévluchten. Het Europese emissiehandelssysteem zou kunnen uitgebreid worden naar intercontinentale vluchten, en een wereldwijde kerosinebelasting is volgens de onderzoekers eveneens een noodzakelijke maatregel om de CO2-doelstellingen tegen 2030 te halen.

Vliegverkeer aan banden

Ngo Stay Grounded ziet in de publicatie van het rapport een sterk signaal “dat het noodzakelijk is om vliegverkeer te verminderen om de klimaatverandering te stoppen.” Ze juichen toe dat Schiphol opdracht heeft gegeven tot de studie die aanbeveelt tot het principe ‘de vervuiler betaalt’.

lees ook

Duurzame luchtvaartbrandstof uit afval kan uitstoot verminderen met 80 procent

“Dit rapport is een lichtpuntje aan de horizon. Het komt zelden voor dat de industrie, in dit geval een van de vijf grootste Europese luchthavens, de noodzaak van een reductie van vliegverkeer erkent. We hopen dat dit de ogen van andere luchthavens en beleidsmakers opent voor de urgentie van het implementeren van de voorgestelde maatregelen”, zegt Magdalena Heuwieser van Stay Grounded.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.