EPC

Vanaf 1 mei EPC voor niet-residentiële eenheden verplicht bij elke volledige overdracht 

Het Energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR) is sinds 1 januari 2023 verplicht bij de verkoop en verhuur van gebouweenheid. De maatregel wordt vanaf 1 mei 2023 uitgebreid naar elke vorm van overdracht en verhuur, op voorwaarde dat het om een volledige gebouweenheid gaat.  

Het EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid. Dat is bijvoorbeeld een kantoor, school, winkel, magazijn, enzovoort. Alle gebouwen dus behalve woningen, industriegebouwen en landbouwgebouwen. Het certificaat toont ook hoeveel (verplichte) inspanningen er in dat gebouw nodig zijn om het te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid en bevat ook vrijblijvende, richtinggevende aanbevelingen. 

Elke vorm van overdracht 

Sinds 1 januari is een EPC NR verplicht voor de verkoop (ook opstalrecht en erfpacht) en verhuur van niet-residentiële gebouweenheden. Volgende maand, vanaf 1 mei 2023, breidt de verplichting uit naar verhuur en elke vorm van notariële overdracht. Dit geldt alleen wanneer een volledige gebouweenheid wordt verkocht, overgedragen over verhuurd. Wanneer het om een gedeelte gaat, bijvoorbeeld een kleine kantoorruimte in een gebouw, dan hoeft er geen EPC NR te worden opgemaakt. 

Het opstellen van een EPC brengt taken en verantwoordelijkheden mee voor de verschillende partijen. Dat zijn de gebouweigenaar of gevolmachtigde, de energiedeskundige type D en de gebruiker. De drie actoren hebben specifieke taken en verplichtingen om de opmaak mogelijk te maken. Zo moet de gebruiker altijd de nodige energiegebruiksgegevens kunnen aanleveren. Een gedetailleerd overzicht van alle taken en opdrachten is terug te vinden op deze pagina.  

lees ook

Visierapport van Embuild Vlaanderen staat in het teken van klimaatneutraliteit

Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouweenheden kunnen ervoor kiezen om een ECP kNR te laten opmaken. Dit certificaat is gelijkaardig aan het ECP voor residentiële eenheden en specifiek ontwikkeld voor kleine niet-residentiële gebouweenheden. 

Prijs en tijdslijn 

De opmaak van een EPC NR komt zonder vaste prijs. Die hangt namelijk af van de grootte en complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. De Vlaamse regering raadt aan om de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken. De kostprijs van het certificaat is (jammer genoeg) nite fiscaal aftrekbaar, niet voor de nieuwe eigenaar en ook niet voor de verhuurder of verkoper.  

Deze tijdslijn geeft aan van waar het EPC NR komt en welke verplichtingen de komende jaren nog zullen worden doorgevoerd: 

  • 1 januari 2023: verplichting EPC NR bij verkoop of verhuur 
  • 1 mei 2023: verplichting EPC NR bij elke vorm van notariële overdracht van een volledige gebouweenheid 
  • 1 januari 2024: verplichting EPC NR voor alle publieke en overheidsgebouwen. Hiermee vervalt het huidige EPC Publiek. Enige uitzondering zijn kleine niet-residentiële publieke gebouwen 
  • 1 januari 2025: verplichting EPC NR voor elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter of gelijk aan 1000 m2, ongeacht overdracht of verhuur 
  • 1 januari 2025: verplichting EPC NR voor elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m2, ongeacht overdracht of verhuur 

Meer informatie over het ECP NR, de verplichtingen en de wetgeving is terug te vinden op deze pagina van de Vlaamse overheid.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.