Vlaanderen als recyclagehub

Acht bedrijven krijgen samen 15 miljoen euro van de Vlaamse Regering om hun recyclageprojecten waar te maken. Het gaat om acht innovatieve recyclagetechnieken die de materiaalkringloop sluiten.

De investering van 15 miljoen euro is een hefboom voor in totaal 122,3 miljoen euro aan private investeringen. Het opzet is enerzijds om materialen langer in de kringloop te houden en de afvalberg te verkleinen en anderzijds moet het de ontginning van nieuwe grondstoffen helpen voorkomen.

Een overzicht van de acht projecten:

Afvalverwerkers Bionerga en Renewi richtten de joint venture Newco op. Die gaat luiers en incontinentiemateriaal selectief inzamelen en recycleren. De partners gaan een verwerkingsinstallatie bouwen waarin de recyclage gebeurt via thermisch drukhydrolyse.

Gluecom ontwikkelde een proces om gelatineafval/recyclaat op kleine schaal te recycleren tot dierlijke lijm en dat zonder kwaliteitsverlies. De ambitie is om 100 procent het Vlaamse farmaceutische gelatineafval te verwerken tot 8.000 ton lijm per jaar.

Decoratieve panelen

Soprema maakt bitumineuze membranen voor de bouwsector. Die worden onder meer gebruikt voor het waterdicht maken van daken en kelders. Voor die membranen bestaat momenteel geen volwaardige afvalverwerkingsmethode. Soprema gaat een industriële installatie bouwen die 6.000 ton bitumineuze membranen per jaar recycleert uit bouwafval.

Bioterra ontwikkelde een menginstallatie die 120.000 ton fijn zand kan verwerken in specifieke zandmengsels – voor de productie van beton en chape – om zo primair zand te vervangen. Een tweede installatie zal 30.000 ton steenachtige fractie verder opzuiveren tot granulaten voor de bouwsector.

Het PIRIPAR-project van Unilin omvat een ecosysteem om pir-afval (polyisocyanuraat) in te zamelen en te recycleren tot decoratieve panelen. Die panelen kunnen op hun beurt gerecycleerd en hergebruikt worden voor dezelfde toepassing. Het gaat om een productiecapaciteit van 8.000 ton pir-afval.

Bigbags

JBF Global Europe, een van de tien grootste PET-producenten ter wereld, investeert in een nieuw recyclageproces op zijn site in Laakdal. Zo wil het bedrijf zijn productiecapaciteit en recyclageaandeel verhogen. Het doel: een ‘food grade’-recyclaat maken dat geschikt is voor voedselverpakkingen én 60 tot 100 procent recycled content bevat.

Recyclagebedrijf RAFF Plastics werkte een proces uit om lichtgewicht polypropyleen (PP) uit bigbags te recycleren tot granulaat voor de Vlaamse vezelindustrie. De bedoeling is om jaarlijks zo’n 10.000 ton polypropyleen te recycleren.

Met het SurePUre-project ontwikkelde Triple Helix Maas nieuwe recyclagetechnieken om vaste en flexibele PU’s (polyurethaan) via chemische processen te herleiden tot de basiscomponenten. De nieuwe depolymerisatie-fabriek in het Antwerpse havengebied zal op jaarbasis tot 300.000 ton PU-afval kunnen verwerken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.