fossiele brandstoffen vs groene energie en hernieubware enrergie

Voedselindustrie grote slokop van fossiele brandstoffen

De productie, het transport, het verpakken en de opslag van voedsel leidt samen tot een uitstoot van 4,6 gigaton CO2 per jaar. Dat is een hap van 15 procent van het jaarlijkse wereldwijde verbruik van fossiele brandstoffen.

Het is de belangrijkste conclusie van nieuw onderzoek dat is gepubliceerd door de Global Alliance for the Future of Food en adviesbureau voor ontwikkeling Dalberg. “Het wereldwijde voedselsysteem stoot minstens zoveel uit als alle EU-landen en Rusland samen”, stelt de studie. Volgens de onderzoekers gaat het om de eerste schatting van het wereldwijde gebruik van fossiele brandstoffen in de hele voedselketen, van boerderij tot bord dus. En als we zero nuluitstoot willen bereiken tegen 2050, moet er dringend naar deze slokop worden gekeken, blijkt uit de resultaten.

Verpakking

Industriële voedselsystemen blijken ook vandaag nog steeds bijzonder energie-intensief en afhankelijk van fossiele brandstoffen in de verschillende stadia van de waardeketen, denk maar aan fossiele brandstoffen om verpakkingsmateriaal te produceren of voor de productie van meststoffen. 

De landbouwfase zelf – van het oppompen van water tot het verwarmen van serres- slokt 20 procent op van het aandeel fossiele brandstoffen dat de voedingssector verbruikt. Het grootste energieverbruik houdt verband met de verwerkings- , en verpakkingsfase: 42 procent. De detailhandel, het transport en de afvalverwerking zijn goed voor 38 procent van het verbruik van fossiele brandstoffen in de voedingssector.

De auteurs doen een oproep aan de energie– en de voedingssector om de violen op elkaar af te stemmen. Naast het rapport hebben ze voor hen ook een ‘discussion paper’ voorbereid waarop de beide sectoren zich kunnen baseren om het gesprek aan te gaan. Het ultieme doel daarvan moet zijn om het gebruik van fossiele brandstoffen in het voedselsysteem af te bouwen. Transport is volgens de auteurs bijvoorbeeld iets waar over nagedacht moet worden.

lees ook

Voedselproductie duwt wereld over klimaatgrenzen

De afstand die ons voedsel aflegt is de laatste twintig jaar immers maar liefst met een kwart toegenomen. Meer elektrificatie van de transportsector zal, alvast in de ontwikkelde landen, de druk hier kunnen verminderen. Maar, zeggen de auteurs, ook over zaken zoals ultrabewerkte snacks en drankjes dient nagedacht te worden. Want de productie van bewerkt voedsel verbruikt twee tot tien keer meer energie dan die van niet-bewerkt voedsel.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.