CO2_tank_opvang_transport

VREG geeft advies voor CO2-decreet

Op vraag van Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (NVA) heeft de Vlaamse Energieregulator (VREG) een advies geformuleerd bij het ontwerpdecreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse Regering keurde dat ontwerpdecreet principieel goed op 31 maart 2023.

Het ontwerpdecreet bevat regels voor het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen. Het ontwerp voorziet in wettelijke monopolies voor het beheer van leidingen of vervoernetten voor het transport van koolstofdioxide. Het vervoersnetwerk komt in handen van een enkele beheerder en er worden beheerders aangeduid voor lokale clusters. Voor de toegang van andere partijen tot die netten zouden vooraf goedgekeurde toegangsvoorwaarden en -tarieven gelden. Naast die netten zou het ook mogelijk blijven om eigen netten en leidingen uit te baten onder bepaalde voorwaarden.

VREG als regulator

In het ontwerpdecreet is de VREG aangeduid als regulator voor de mart voor het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen. Toch heeft de VREG op dit moment geen ervaring met of specifieke kennis over het vervoer van koolstofdioxide. “We hebben momenteel geen taken op dat vlak. Het ontwerpdecreet bevat verschillende elementen die eigen zijn aan netwerkregulering”, aldus de VREG. “Daardoor zijn er parallellen met de regulering van de elektriciteits- en aardgasnetten. Ons advies is vooral gebaseerd op die ervaring en expertise.”

In ons advies heeft de VREG een belangrijke bedenking over de manier van reguleren. “De noodzakelijkheid om te voorzien in monopolies met sterke regulering en handhaving is volgens ons niet of onvoldoende aangetoond. Het volstaat volgens ons om de verdere ontwikkeling van die markt eerst op te volgen, daarover kennis op te bouwen, te informeren en te rapporteren. Het ontwerpdecreet maakt ook geen duidelijke keuze over de manier van reguleren. Enerzijds wil het in wettelijke monopolies voorzien, anderzijds kunnen ook privévervoernetten uitgebaat worden.”

lees ook

Belgisch consortium krijgt 4,5 miljoen euro Europese subsidie voor CO2-project

Risico’s, onduidelijkheden en onvolledigheden

De VREG stelt zich vragen bij de onduidelijke keuze over de manier van reguleren. “Die dubbele opzet houdt het risico in op een inefficiënte uitbouw van de infrastructuur”, klinkt het. “Om te kunnen toezien moet de regelgeving ook duidelijk zijn. We stellen heel wat onduidelijkheden en onvolledigheden vast.” Wanneer de VREG extra taken zou toegewezen krijgen om op te treden als regulator voor deze markt, dan vraagt de organisatie extra mensen en middelen.”

Het volledige advies kan je hier raadplegen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.