CO2_tank_opvang_transport

Belgisch consortium krijgt 4,5 miljoen euro Europese subsidie voor CO2-project

CO2ncrEAT bundelt de krachten van vier Belgische industriële spelers (Prefer, Fluxys, Lhoist en Orbix) om een duurzame koolstofoplossingen te bieden voor de bouwsector. Het consortium is geselecteerd door een Europees innovatiefonds en krijgt 4,5 miljoen subsidie.

Een krachtig consortium van vier Belgische industriële spelers (Prefer, Fluxys, Lhoist en Orbix)  heeft de krachten gebundeld om de Belgische industrie koolstofvrij te maken en een duurzame oplossing te bieden voor de bouwsector. Het project  omvat het afvangen, transporteren en hergebruiken van CO2 in Hermalle. Door het innovatieve karakter van het proces is het consortium geselecteerd door het Europees innovatiefonds Innovation Fund Small Scale. Het fonds kende een subsidie toe van 4,5 miljoen euro.

CO2ncrEAT, een heilzaam partnerschap

Het CO2ncrEAT-project is ontstaan uit de door Orbix ontwikkelde carboniseringstechnologie die hergebruik van bepaalde nevenproducten uit de staalindustrie mogelijk maakt. Die technologie houdt in dat bij de productie van bouwelementen een reactie op gang wordt gebracht tussen die materialen en CO2. Dat zorgde ervoor dat Prefer (producent van bouwmaterialen), Fluxys Belgium (expert in leidingtransport), Lhoist (kalkproducent en leverancier van CO2) en Orbix (technologiehouder) de handen in elkaar sloegen om het CO2-etend project (CO2ncrEAT) te ontplooien.

“We zijn erg blij met deze Europese erkenning via het innovatiefonds en we kijken er naar uit om de implementatie van de Carbstone-technologie met onze partners te versnellen”, zegt Baptiste Cowez, CTO van Orbix. “Dit project is het hoogtepunt van jaren onderzoek en biedt zowel perspectieven voor staalproducenten (waarde toevoegen aan bijproducten) als voor de bouwsector (natuurlijke grondstoffen minimaliseren). Het project maakt permanente opslag mogelijk van een aanzienlijke hoeveelheid CO2 in blokken met een negatieve koolstofvoetafdruk.”

Dubbele circulariteit

CO2-uitstoot verminderen is de belangrijkste drijfveer van het project. Jaarlijks zal bijna 12.000 ton CO2 worden afgevangen, getransporteerd en hergebruikt in metselblokken in plaats van in de atmosfeer terecht te komen. De grondstoffen voor de blokken zullen bovendien bestaan uit CO2 en gerecycleerde nevenproducten uit de staalindustrie, waardoor nog eens 8.000 ton CO2-uitstoot wordt voorkomen. Tegen maart 2023 moet het consortium nog enkele administratieve stappen zetten maar het verkrijgen van de subsidie is alvast mooi nieuws.

“We zijn blij met deze Europese steun. Het project maakt integraal deel uit van de CO2-aanpak van Fluxys en biedt CO2-uitstoters de mogelijkheid om hun opgevangen CO2 via pijpleidingen te vervoeren. Zo dragen we bij tot oplossingen voor het koolstofarm maken van de industrie, wat essentieel is om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een duurzame economie op lange termijn te verzekeren. Het CO2ncrEAT-project combineert perfect circulariteit en duurzaamheidsaspecten”, aldus Pascal De Buck, CEO Fluxys Belgium.

Economische metselblokken

Een andere drijfveer is de noodzaak om de bouwsector innovatieve en ecologische producten aan te bieden. Prefer brengt vanaf 2025 dankzij het project metselblokken op de markt met een negatieve CO2-voetafdruk. Deze blokken sluiten meer CO2 in dan er nodig is om ze te produceren en zijn een vervanging van conventionele betonblokken. De processen blijven dezelfde, conform de vraag van de bouwmarkt, terwijl de materialen een positief milieueffect hebben. Het project is innovatief omdat het meerdere technologieën combineert om CO2 rechtstreeks op te vangen en hergebruiken.

lees ook

Beton van CarbiCrete staat in de startblokken (en het neemt CO2 op in plaats van uit te stoten)

Het consortium zal in samenwerking met het EU-innovatiefonds investeren in de Lhoist-site in Sant-Georges-Sur-Meuse en de Prefer-site in Hermalle-sous-Huy om de nodige infrastructuur op poten te zetten. Naast het positieve effect op het milieu zal CO2ncrEAT ervoor zorgen dat hun bedrijfsactiviteiten lokaal stevig verankerd worden. Het project moet een pioniersrol vervullen bij de toepassing van de technologie voor het afvangen en hergebruiken van CO2 in Europa.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.