Swamp,Yelnya,On,Sunset,Landscape.,Wild,Mire,Of,Belarus.,East

Watergebieden houden beter stand dan verwacht, behalve in Europa, VS en China

De teloorgang van watergebieden wereldwijd valt beter mee dan gedacht, blijkt uit nieuw onderzoek. In Europa, de VS en China is het probleem wel erg groot, en de overblijvende gebieden moeten dringend beschermd worden om de klimaatdoelen binnen bereik te houden.

Moerassen en andere watergebieden spelen een belangrijke rol bij de opslag van CO2, maar ze verdwijnen ook steeds sneller. Vooral de oprukkende landbouw net als de klimaatverandering, bosbranden en de stijgende zeespiegel maken ze tot de meest bedreigde ecosystemen in de wereld. Alleen was tot nog toe niet heel duidelijk hoe snel de gebieden nu precies verdwijnen, met schattingen tussen 50 en 87 procent. Een nieuwe vergelijking van satellietbeelden en historische kaarten komt tot een meer geruststellende schatting van 21 tot 25 procent wereldwijd. 

Landbouw

De hogere schattingen in het verleden zijn waarschijnlijk een gevolg van de focus op gebieden waar veel moerassen verdwenen zijn, en extrapolaties daarvan naar globale cijfers. De nieuwe schatting betekent nog steeds een enorme oppervlakte van 1,3 miljoen vierkante kilometer – vergelijkbaar met die van een land als India. Vooral drooglegging voor de landbouw, rijstvelden en de uitbreiding van stedelijke gebieden drijven die teloorgang. 

In sommige regio’s is de impact wel veel groter. Europa heeft bijvoorbeeld ongeveer de helft van zijn moerassen verloren in de voorbije driehonderd jaar. Ierland verloor zelfs meer dan negentig procent van zijn draslanden, gevolgd door Duitsland, Litouwen en Hongarije, die meer dan tachtig procent verloren. Spanje is het enige Europese land waar meer dan de helft van de moerassen nog intact zijn. Bovendien is de snelheid waarmee de gebieden verdwijnen in grote delen van de wereld gedaald, maar trekt ze in sommige gebieden zoals Indonesië nog steeds aan. 

lees ook

Wereldbank zet klimaatactie meer centraal

Klimaat en biodiversiteit

De wetenschappers benadrukken dan ook dat bescherming van de overige gebieden broodnodig is. Wereldwijd slaan moerassen en watergebieden twee maal zoveel CO2 op als bossen. Het behoud van de gebieden is dus cruciaal om de klimaatdoelen te halen. Verder zijn ze ook belangrijke hotspots van biodiversiteit, zuiveren water en beschermen tegen overstromingen. 

“De ontdekking dat er minder watergebieden verloren gegaan zijn dan we tot nog toe dachten, geeft ons een herkansing om actie te ondernemen tegen de verdere teloorgang”, zegt Peter McIntyre van de Cornell University. “Deze resultaten zijn een gids bij de bepaling van de prioriteiten voor bescherming en herstel.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.