Wildfires,Release,Co2,Emissions,And,Other,Greenhouse,Gases,(ghg),That

‘Wereldwijde CO2-uitstoot stijgt wellicht in 2023’

Volgens een analyse van het gerenommeerde Cicero Center for International Climate Research zal de wereldwijde CO2-uitstoot in 2023 met ongeveer 1 procent stijgen. Dat zou betekenen dat de wereld niet op schema ligt om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De prognose is gebaseerd op de meest recente gegevens uit verschillende rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Huidige schattingen suggereren dat de CO2-uitstoot tegen het einde van dit jaar ergens tussen 0,5 procent en 1,5 procent zal stijgen. “Om in overeenstemming te komen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, zou de wereldwijde CO2-uitstoot dit jaar met ongeveer vijf procent moeten dalen”, waarschuwde Glen Peters, senior onderzoeker bij Cicero. Het doel van het Akkoord van Parijs is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Als de uitstoot dit jaar opnieuw stijgt, zou dit echter een belangrijk obstakel vormen om de doelstellingen te halen.

“Het gebeurt gewoon niet. Elk jaar dat de uitstoot blijft stijgen maakt het nog moeilijker om de doelstellingen van Parijs te halen. Bovendien rijdt de wereld zich vast in nog meer verwoestende klimaatgevolgen”, waarschuwt Peters. Het volledige rapport van het onderzoek zal worden gepresenteerd op de 28ste klimaatconferentie van de VN, de COP28, in het kader van het Global Carbon Budget-project. Het uitgebreide rapport zal een gedetailleerd overzicht geven van de CO2-uitstoot van alle sectoren, met behulp van gegevens uit verschillende IEA-rapporten.

Gevolgen stijgende uitstoot

Het overschrijden van de afgesproken doelstelling kan leiden tot gevaarlijke wereldwijde klimaatomslagpunten, de zogeheten tipping points. Die ontwikkeling baart klimaatwetenschappers grote zorgen. Tijdens de covid-19-pandemie was de wereld voor het eerst in decennia getuige van een historische daling van de totale uitstoot. Het lijkt er nu echter op dat de uitstoot weer een nieuw recordniveau bereikt, waardoor de strijd tegen klimaatverandering een nog grotere uitdaging wordt.

lees ook

Google’s AI-technologie zorgt voor minder file en CO2-uitstoot aan verkeerslichten

De belangrijkste bronnen van deze uitstoot zijn nog steeds energieverbruik, zoals elektriciteitsopwekking en verwarming, transport, productie, bouw en voedselproductie. Ondanks de aanzienlijke groei van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, blijven fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas het wereldwijde energiesysteem domineren. Peters merkt op dat hernieuwbare energiebronnen weliswaar snel vooruitgang boeken, maar dat de verschuiving naar zonne- en windenergie niet groot genoeg is om de noodzakelijke emissiereducties mogelijk te maken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.