afrikaanse bosolifant
Foto: Shutterstock

Wilde diersoorten nodig om klimaatverandering te temperen 

Dat de klimaatcrisis en de teloorgang van de biodiversiteit met elkaar verbonden zijn, blijkt opnieuw uit nieuwe wetenschappelijke inzichten in Nature Climate Change. Die tonen aan dat bescherming of het herstel van de populaties van negen wilde diersoorten maar liefst 6,41 miljard ton CO2 per jaar uit de lucht zou kunnen halen. Dat is 95 procent van de hoeveelheid die jaarlijks nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde onder 1,5 graad Celsius te houden. 

Het herstel van soorten kan de opwarming van de aarde afremmen. Wilde dieren verwijderen immers gigantische hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer. “Als we erin slagen om de negen onderzochte soorten (vissen, walvissen, haaien, grijze wolven, gnoes, zeeotters, muskusossen, Afrikaanse bosolifanten en Amerikaanse bizons) beter te beschermen in hun natuurlijke leefomgeving, zou dat de natuurlijke opslag van CO2 aanzienlijk verbeteren”,, zegt Oswald Schmitz van de Yale School of the Environment. 

Rewilding 

“Wilde diersoorten zijn in hun interactie met het milieu de ontbrekende schakel tussen biodiversiteit en klimaat”, gaat Schmitz verder. “Deze interactie betekent dat ‘rewilding’ een van de beste klimaatoplossingen is die de mensheid ter beschikking heeft.” Wilde dieren spelen een sleutelrol bij de beheersing van de koolstofcyclus in ecosystemen op het land en in het water. Dat komt door gedragingen zoals foerageren, grazen, zaden verspreiden enzovoort. 

Het zet een dynamiek van koolstofopname en -opslag in werking die fundamenteel verandert met de aan- of afwezigheid van dieren, stellen de onderzoekers. “Als dierenpopulaties uitsterven, kunnen de ecosystemen waarin zij leven veranderen van koolstofputten in koolstofbronnen.” Het aantal wilde dieren is de afgelopen vijftig jaar wereldwijd met bijna 70 procent afgenomen. 

lees ook

Bijna 10% van zeeleven met uitsterven bedreigd

De auteurs stellen dat het herstel van dierenpopulaties voor een natuurlijke opvang en opslag van CO2 kan zorgen. Andere soorten met een hoog potentieel daartoe zijn ook de Afrikaanse buffel, witte neushoorn, poema, dingo, primaten, neushoornvogel, fruitvleermuis, zeehondensoorten en groene schildpadden. “Het kan de tijd waarin CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald helpen verkorten”, concludeert de studie. “Het negeren van dieren zou een gemiste kans zijn om het potentieel en de reikwijdte van ecosystemen te vergroten en in te zetten om de opwarming van het klimaat binnen 1,5 graad Celsius te houden.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.