WWF reageert op slotakkoord COP27:“Verlies- en schadefonds dreigt fonds voor einde van de wereld te worden”

COP27 heeft mooie stappen gezet in de richting van een schadefonds voor arme landen die getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering. Concrete maatregelen om de opwarming af te remmen heeft de klimaattop echter niet opgeleverd, en dat heeft ernstige gevolgen voor de wereld zegt het Wereldnatuurfonds (WWF). 

COP27 heeft niet de klimaatambities kunnen inlossen waar velen op hadden gehoopt. Vooral het gebrek aan concrete afspraken om fossiele brandstoffen te schrappen en zo de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad Celsius te houden, is een teleurstelling voor de bredere milieubeweging. 

Fonds voor het einde van de wereld

Manuel Pulgar-Vidal, wereldwijd hoofd Klimaat en Energie bij het WWF, zei gisteren over de slottekst: “Het akkoord over verlies en schade is een positieve stap, maar het dreigt een fonds voor het einde van de wereld te worden als de landen niet sneller handelen om de uitstoot te verminderen en de opwarming te beperken tot minder dan 1,5 graad.”

Door tijdens COP27 geen overeenstemming te bereiken over de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen hebben de leiders volgens Pulgar-Vidal een belangrijke kans gemist. We zijn daardoor nog steeds op weg naar “een klimaatcatastrofe”, zei hij. “Zonder snelle en diepgaande emissiereducties zullen we de omvang van de verliezen en de schade niet kunnen beperken.”

Volgens Pulgar-Vidal kan de wereld zich niet nog een COP als deze veroorloven. “Het is onaanvaardbaar dat de onderhandelaars er niet in zijn geslaagd een ambitieuzer akkoord te bereiken dan het akkoord dat vorig jaar in Glasgow is gesloten.”

Afrikaanse COP

De klimaattop die voor het eerst op het Afrikaanse continent plaatsvond, heeft niet kunnen beantwoorden aan de behoeften en prioriteiten van dat werelddeel.

“Deze conferentie had een Afrikaanse COP moeten zijn, maar de behoeften en prioriteiten van het continent kwamen niet aan bod”, zegt Alice Ruhweza, regionaal directeur van WWF Afrika. “Afrika staat in de frontlinie van de klimaatcrisis en is zeer kwetsbaar voor de gevolgen ervan. We zien nu al vreselijke verliezen en schade in het hele continent. Wij verwelkomen de vooruitgang die is geboekt bij het opzetten van een fonds om landen te helpen herstellen van klimaatgerelateerde rampen, maar dit is niet genoeg als we geen verdere stappen ondernemen om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt”, zegt ze.

Belang van de natuur erkend 

Een lichtpunt voor WWF is dat er eindelijk officiële erkenning is voor het belang van de natuur voor het vinden van oplossingen voor de klimaatcrisis. Volgens het rapport dat de organisatie op de afgelopen klimaatconferentie heeft gepresenteerd, heeft de natuur de afgelopen tien jaar 54 procent van de kooldioxide-uitstoot van de mensheid geabsorbeerd.

Volgens WWF is het dus een belangrijke verwezenlijking dat landen het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen erkennen in de slottekst, maar ook deze moeten gepaard gaan met maatregelen om de emissies snel terug te dringen.

Volgens Stephen Cornelius, plaatsvervangend hoofd Klimaat en Energie bij het WWF, dreigt de klimaatcrisis ook nog steeds om nieuwe ongelijkheid te creëren. “De klimaatcrisis zal mensen en plaatsen op ongelijke wijze treffen en dreigt daarom nieuwe ongelijkheden en onrechtvaardigheden binnen en tussen landen te creëren. Alle klimaatmaatregelen moeten hand in hand gaan met betere mensenrechten en rechtvaardigheid”, stelt hij.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.