Hernieuwbare energie
Renewable Energy - Sunlight with solar panel. Wind with wind turbines. Rain with dam for hydropower - Beeld: ShutterStock

Zijn hernieuwbare energieproducenten de oorzaak van de stijgende energieprijzen?

De energieprijzen stijgen snel en als we de media moeten geloven komt dat door woekerwinsten van hernieuwbare energieproducenten. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Volgens ODE (Organisatie Duurzame Energie) worden de sterk gestegen energieprijzen niet veroorzaakt door hernieuwbare energie. De sterk toegenomen vraag naar elektriciteit en geopolitieke spanningen zijn volgens de ODE de oorzaak van de fikse stijgingen in de energieprijzen. 

Volgens ODE helpt hernieuwbare energie juist om de extreme prijsschommelingen op de internationale aardgasmarkt te dempen. Dankzij lokaal hernieuwbare energie zijn we immers minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. 

Hogere energieprijzen door tegenvallend windjaar

Een van de factoren die meespeelt in de hogere energieprijzen, is de tegenvallende hoeveelheid windenergie. Normaal kopen energieleveranciers hun energie op voorhand in. Hiervoor houden zij rekening met een gemiddeld windjaar. Maar 2021 was geen gemiddeld windjaar. De windenergieproductie lag vorig jaar ongeveer 10% lager dan verwacht. 

Er was dus minder windenergie, maar deze was al wel verkocht. Om dit recht te zetten, moesten energieleveranciers elektriciteit inkopen tegen zeer hoge prijzen die niet voorzien waren. 

Niet alleen de hoeveelheid windenergie, maar ook de productiecijfers voor zonne-energie vielen tegen in 2021. Gelukkig bleef de totale zonne-energieopbrengst alsnog op peil dankzij de groei van het aantal zonnepanelen

Voordelen van hernieuwbare energie

Hoewel producenten van hernieuwbare energie de laatste tijd flink onder vuur liggen, levert de lokale productie van groene energie juist veel economische toegevoegde waarde. 

Hoge prijzen voor ingevoerde fossiele brandstoffen zetten de internationale handel onder druk en kosten de staat veel geld. Lokale hernieuwbare energieproductie verminderd juist de afhankelijkheid van het buitenland. Door energie lokaal op te wekken, gaan de energiewinsten niet naar het buitenland, maar blijven deze bij de fossiele producenten. 

Internationale handel en spanningen kunnen ervoor zorgen dat de energieprijzen sterk kunnen schommelen. Dankzij hernieuwbare energie kunnen bedrijven en gezinnen zich juist beschermen tegen deze sterke prijsfluctuaties. Dit maakt het investeren in windturbines en zonnepanelen veel aantrekkelijker dan vast blijven houden aan fossiele brandstoffen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.