renovatie bouwschil

‘Zonder definitief stikstofkader dreigen Nederlandse toestanden’

Volgens Embuild Vlaanderen komen heel wat bouwplannen in gevaar als er niet heel snel een definitief stikstofkader komt. Daarbij gaat het niet alleen om blokkeren van bouwplannen, nieuwe investeringen, jobs en welvaart, maar ook om het vertragen van cruciale transities rond klimaat, hernieuwbare energie, betaalbaarheid van wonen, mobiliteit, enzovoort.

Het is om bovenvermelde redenen dat Embuild Vlaanderen met aandrang de Vlaamse regering oproept om een stikstofakkoord te sluiten. Die moeten de bouwplannen vrijwaren die essentieel zijn voor de vele maatschappelijke noden. “Het deficit aan rechtszekerheid voor particulieren, opdrachtgevers van bouwprojecten en bouwbedrijven is niet houdbaar. Zonder definitief stikstofkader dreigen er vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen van particulieren en bedrijven op de helling zetten”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Nederlandse situatie vermijden

“Zonder die bouwprojecten kunnen we ook onze omgeving niet verduurzamen en de klimaatuitdaging niet aanpakken. Elk bijkomend uitstel van een definitief stikstofkader in Vlaanderen leidt tot bijkomende rechtsonzekerheid. Ten allen tijde dienen we de situatie te vermijden die de Nederlandse bouwsector heeft gekend als gevolg van rechtsonzekerheid in dit dossier”, gaat Dillen verder. Sinds het stikstofarrest van 25 februari 2021 is er immers sprake van rechtsonzekerheid.

Momenteel is er een ministeriële instructie van kracht die tijdelijk een vergunningenstop kan afwenden. Alleen: deze instructie heeft een tijdelijke juridische houdbaarheid. “Dat maakt een definitieve regeling hoogdringend en noodzakelijk om de economische kracht van onze regio te beschermen en maatschappelijke transities te vrijwaren. Bovendien werd voldoende tijd genomen om grondig onderzoek te voeren zodat alle elementen voor de uitwerking van een stikstofkader op tafel liggen.”

lees ook

Visierapport van Embuild Vlaanderen staat in het teken van klimaatneutraliteit

“Om de welvaart van Vlaanderen en cruciale maatschappelijke transities te vrijwaren, roept Embuild Vlaanderen de Vlaamse regering op niet langer te talmen maar doortastend en snel te handelen in dit dossier”, besluit Marc Dillen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.