kerncentrale

Zuhal Demir plant gesprek over Vlaamse participatie in Nederlandse kerncentrales

Nederland plant de bouw van twee kerncentrales in Zeeland, net over de Belgische grens. Vlaams minister Demir wil een verkennend gesprek voeren met haar Nederlandse collega om een eventuele samenwerking af te toetsen.

De Nederlandse overheid gaat twee kerncentrales net over de Belgische grens bouwen. Reden genoeg voor minister Demir om een gesprek aan te knopen. De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie vroeg de minister welk soort samenwerking ze voor ogen heeft.  Het was voornamelijk commissielid Staf Aerts (Groen) die wou weten hoe ernstig de piste was.

Ballonnetje oplaten

Aerts vroeg minister Zuhal Demir (N-VA) of ze een ‘ballonnetje opstak’ of niet. “Volgens mij zal er voor de samenwerking rond de twee Nederlandse kerncentrales weinig steun zijn bij andere Vlaamse meerderheidspartijen”, zegt Aerts. “Indien we het voorstel van de minister toch ernstig moeten nemen, dan heb ik hier een hele reeks vragen over.” Het commissielid vroeg de minister of ze het voorstel heeft voorgelegd binnen de Vlaamse Regering.

Daarnaast wou Staf Aerts weten hoe het ‘Lage Landen-energieplan’ van de minister vorm zou krijgen. “Hebt u onderzocht of Vlaanderen bevoegd is voor de cofinanciering van nucleaire projecten in het buitenland. En kan er niet beter geïnvesteerd worden in energierenovatie of hernieuwbare energie?”, wou het commissielid weten van de minister. “Het eerste gesprek zal vooral verkennend zijn, met een open agenda. Daar bij zijn overleg, informatie, leveringszekerheid en economie belangrijke aspecten”, aldus minister Demir.

Verkennend gesprek

“Energie is een basisbehoefte. Indien er zich opportuniteiten voordoen, vind ik het normaal dat een Vlaams minister van Energie een verkennend gesprek aangaat”, reageerde minister Demir. Ze benadrukte dat ze nog steeds volop wil inzetten op hernieuwbare energie. Tegelijk vreest Demir dat ze er met hernieuwbare energie alleen niet gaan komen. De minister zei dat ze een brief heeft geschreven naar haar Nederlandse collega met de vraag om een gesprek op te starten. Tijdens dat gesprek wil Demir aftoetsen of een samenwerking en/of participatie mogelijk is.

“Het spreekt voor zich dat, zodra er een voorstel op tafel zou liggen, ik de voltallige Vlaamse Regering hiervan op de hoogte breng”, aldus minister Demir. Zij wil drie punten op de agenda van die vergadering zetten. Het gaat in de eerste plaats om de Vlaamse betrokkenheid, omdat het project dicht bij Vlaanderen ligt. Daarnaast wil Demir de betrokkenheid van Vlaamse bedrijven bij de bouw en het onderhoud van de nieuwe centrales bespreken. Een derde punt op de agenda moet de mogelijkheid zijn om een deel van de geproduceerde energie te kopen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.