Drie keer meer investeringen nodig in groene energie om planeet leefbDrie keer meer investeringen nodig in groene energie om planeet leefbaar te houden aar te houden

Aandeel opgewekte elektriciteit uit wind- en zonne-energie bereikt recordhoogte

In 2022 werd twaalf procent van de elektriciteit wereldwijd opgewekt door wind- en zonne-energie. Ook al is dat een nieuwe record, het aandeel blijft wel lager dan energie opgewekt uit steenkool.

De cijfers komen uit een rapport van denktank Ember dat vandaag is gepubliceerd. De denktank haalde de mosterd voor de vierde ‘Global Electricity Review’ uit open data van de elektriciteitssector in 78 landen. Die omvatten liefst 93 procent van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. Volgens Ember zorgen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de stijgende energieprijzen ervoor dat overheden de transitie naar hernieuwbare energie noodgedwongen moeten versnellen.

Fossiele brandstoffen koploper

Uit de cijfers van het rapport blijft dat 39 procent van de wereldwijde energieproductie in 2022 voortkwam uit propere energiebronnen zoals hernieuwbare energie en kernenergie. Dat is een record, al hoort daar een kanttekening bij. Fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool blijven met 60 procent de grootste grondstof voor elektriciteitsproductie. Het rapport geeft aan dat meer dan 60 landen meer dan 10 procent elektriciteit halen uit hernieuwbare energie. De Europese Unie leidt hierbij de dans met ruim één vijfde (22 procent) van de elektriciteitsproductie.

De denktank merkt op dat Europa achterop hinkt wat groei in hernieuwbare energie betreft. Nochtans was de EU er vroeg bij om de race naar hernieuwbare energie te starten. Vorig jaar groeide de stroom opgewekt uit windenergie aan met negen procent in Europa. Wereldwijd was er een groei van 17 procent. Volgens Ember moeten barrières die een snelle inzet van windenergie op het land in de weg staan, worden weggewerkt. De groei van elektriciteit uit zonne-energie (24 procent) is dan weer wel vergelijkbaar met de wereldwijde toename.

lees ook

Drie keer meer investeringen nodig in groene energie om planeet leefbaar te houden 

Gestegen CO2-uitstoot

Niet alleen elektriciteit uit hernieuwbare energie steeg vorig jaar. Ook elektriciteit uit steenkool groeide met ruim 1 procent. Het ‘zwarte goud’ blijft met 36 procent de grootste energiebron. Door de toename steeg ook de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen tot 12 miljard ton (CO2-equivalent). Dat is een stijging met 1,3 procent. Volgens experten zou de piek in die uitstoot in 2022 bereikt kunnen zijn. Ze verwachten een daling in de opwekking via fossiele brandstoffen en voorspellen een blijven groei uit hernieuwbare en schone energiebronnen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.