EU windturbines windenergie

Europese productie van wind en zonne-energie overtrof voor het eerst die van aardgas

De productie van hernieuwbare energie afkomstig van wind- en zonne-energie is voor het eerst hoger dan die van aardgas in de Europese Unie. Dat blijkt althans uit gegevens van de Britse denktank voor schone energie Ember.

Vorig jaar steeg de productie van zonne- en windenergie tot een recordhoogte van 22 procent van het elektriciteitsverbruik in de EU. Persagentschap Bloomberg publiceert de cijfers, afkomstig van de Britse denktank voor schone energie Ember. Daarmee produceert Europa voor het eerst meer hernieuwbare energie dan fossiele brandstoffen. De denktank voorspelt dat de kloof alleen maar zal toenemen. Voor 2023 verwacht het zelfs dat de opwekking van fossiele brandstoffen met 20 procent zullen dalen.

lees ook

Zonne-energie groeit in recordtempo

Gas grootste daler

Van alle fossiele brandstoffen bleek gas de grootste daler te zijn. Uiteraard speelt de oorlog in Oekraïne daar een grote rol in. De verschuivingen komen grotendeels voort uit het verminderen van de afhankelijkheid van gas en kolen nadat de Russische president Poetin de stopzetting beval van aardgasexport naar Europa. Die stopzetting was een vergelding voor de Westerse sancties. Volgens Ember hebben de hoge kosten ertoe bijgedragen dat de vraag naar energie in het vierde kwart van 2022 met 8 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

“Er is nu een focus op het snel terugdringen van de vraag naar gas en tegelijk het uitfaseren van steenkool”, staat te lezen in het rapport. “Dit brengt mee dat er een enorme schaalvergroting in schone energie op komst is. We verwachten dat kernenergie in 2023 vlak zal blijven, met een geplande uitfasering van Duitse kernreactoren die een opstart vanuit Frankrijk teniet doen”. Het rapport verwacht ook dat waterkracht dit jaar met 40 terawattuur zal toenemen na de ernstige droogteperiodes in 2022.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.