Elektrische, bakfiets, park, mobiliteit

Bakfietsgebruikers vinden auto veel minder interessant

Bakfietsen, meestal de elektrische variant, zie je steeds meer opduiken in het straatbeeld. Daar is volgens een Duitse studie een goede reden voor. De onderzoekers suggereren dat wanneer mensen dat vervoertype uitproberen, ze de geneigd zijn om minder beroep te doen op hun auto. Meer zelfs, het autobezit zou afnemen.

Ars Technica beschrijft de Duitse studie die mensen ondervroeg die deel uitmaken van een bakfietsdeelsysteem. In totaal namen bestuurders van 751 bakfietsen uit 58 programma’s en initiatieven deel aan het onderzoek. Van de 2.389 deelnemers, en dus actieve bakfietsgebruikers, bezat 45,8 procent één auto in het gezin. De overige deelnemers leefden zelfs zonder wagen. Iets meer dan 18 procent van de respondenten zei dat ze hun auto wegdeden of besloten er geen te kopen. 80 procent nam die beslissing uit milieuoverwegingen. Bijna de helft zei dat ze de auto om financiële redenen aan de kant hebben gezet.

Stedelijke gebieden

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek was 41 jaar. Ruim 73 procent woonde in grootstedelijke regio’s, amper 15 procent in landelijk gebied of buiten de stad. De studie merkte twee groepen bij de respondenten: de auto-afhankelijken en zij die zichzelf als ‘auto-gereduceerd’ beschouwen. Voor die laatste groep lag de beleving en het gevoel rond verkeersveiligheid met de bakfiets ongeveer op gelijke hoogte als de wagen. De auto-afhankelijken gaven hun wagen een merkelijk hogere score wat betreft snelheid, comfort en weersonafhankelijkheid.

lees ook

Getest: Cargofietsen door de binnenstad 

De onderzoekers schrijven dat de bakfiets, zoals ook de intense gebruikers aangaven, niet alles kan wat een auto kan. Maar bakfietsen kunnen werken als de gebruiker bereid is er moeite voor te doen. Met name in het land van het onderzoek, Duitsland, gaven mensen aan dat ze nog minder de auto kunnen nemen en dat ze zich door de komst van elektrische bakfietsen vaak zeer goed bij voelen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.