High,Angle,View,Of,Young,Man,Wearing,Business,Suit,While

Belgen fietsen meer (betaald) naar het werk

Bijna één op drie Belgische werkgevers gaf in 2022 een fietsvergoeding (29 procent). Dat net geen verdubbeling in vergelijking met vijf jaar eerder (16 procent). Het aandeel Belgen dat een fietsvergoeding kreeg, verdubbelde in dezelfde periode (van zeven naar veertien procent). Dat blijkt uit cijfers van loonberekenaar SD Worx.

Ongetwijfeld zal het aandeel vanaf 1 mei groeien.  Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) spraken immers een verplichte fietsvergoeding af van 0,27€ per kilometer, met een maximum van 40 kilometer per dag. In 2022 was de maximale vergoeding nog 0,25€ per kilometer. “Fietsvergoedingen en verplaatsingen stegen in 2022 licht met 5 procent, na een terugval in 2020 en 2021”, legt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte van SD Worx uit. “Door de nieuwe afspraken wordt 2023 het jaar van de fiets(vergoeding).”

Stimulans om de fiets te nemen


“Wie naar het werk fietst en vandaag nog geen recht heeft op een specifieke fietsvergoeding op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), krijgt vanaf 1 mei 2023 een sociaal en fiscaal vrijgestelde vergoeding van 0,27 euro per kilometer”, legt Michiels uit. “Een werknemer die regelmatig naar het werk fietst, heeft recht op de fietsvergoeding voor elke gefietste kilometer in het woon-werkverkeer, voor een maximale afstand heen en terug van 40 kilometer per dag. Dit komt neer op een bedrag van maximaal 10,8 euro per dag. Dit is een mooie stimulans voor werknemers om regelmatiger (een deel van) hun woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen.”

As een cao op ondernemings- of sectoraal vlak al afspraken bevat over de toekenning van een specifieke fietsvergoeding, dan mag de betrokken werkgever de bestaande afspraken ongewijzigd verder zetten. Ook als het bedrag van de fietsvergoeding lager is dan de afgesproken 0,27 euro per kilometer of de betrokken cao niet op alle medewerkers van toepassing is. Werkgevers die nog geen fietsvergoeding toekennen, zullen zich vanaf 1 mei moeten houden aan wat binnen de NAR werd overeengekomen. Hetzelfde geldt voor werkgevers die al een vergoeding toekenden buiten een cao om.

lees ook

1 op 5 werknemers heeft (al) een mobiliteitsbudget

Compensatie voor werkgever

Volgens SD Worx moet er ook aan de werkgever worden gedacht. “Deze stimulans om de fiets te nemen werkt kostenverhogend voor de werkgevers”, aldus Veerle Michiels. “Daarom zou er een compensatie in de maak zijn onder de vorm van een belastingkrediet.” Door een analyse van de fietsvergoedingen kunnen we afleiden of er meer of minder kilometers woon-werkverkeer met de fiets zijn gebeurd. De werkgever mag de fietsvergoeding immers maar toekennen per effectief getrapte woon-werkkilometer.

De loonberekenaar stelt vast dat de gemiddelde afstand per jaar in 2022 is toegenomen met vijf procent. Het jaarlijkse gemiddelde  bedrag per fietser steeg evenredig, van 336 euro in 2021 naar 352 euro vorig jaar. “Steeds meer mensen nemen (al eens) de fiets naar het werk en krijgen daarvoor een fietsvergoeding. De veralgemening is een mooie financiële stimulans voor de werknemer én een stevige tussenkomst vanwege de werkgevers. Het kan per werknemer oplopen tot 10,8 euro per dag bij een afstand van maximaal 2 x 20 km”, besluit Michiels.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.