Economy,,Saving,Concept,-,Coins,Stacks,-,Making,Money,With

Bio-economisch onderzoek Vlaamse instellingen is Europese top 

De Vlaamse instellingen horen tot de absolute Europese top wat het bio-economisch onderzoek betreft. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Het onderzoek werpt tegelijk een licht op zes beloftevolle onderzoeksdomeinen.  

Bio-economie speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzame Vlaamse economie, schrijft het Departement. Net omdat er nog veel technieken te ontwikkelen zijn, is een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse wetenschap. Omdat er nog onvoldoende zicht was op de sterktes van het Vlaamse wetenschappelijk bio-economisch onderzoek, vroeg het Departement technopolis Group en CWTS om aan te geven in welke elementen Vlaanderen excelleert of zou kunnen uitblinken.  

Top in Europa 

De onderzoekers brachten een breed gamma indicatoren in kaart die een zicht geven in de wetenschappelijke, economische en maatschappelijke impact. Wat blijkt? Vlaanderen kan de voet zetten naast de beste onderzoeksregio’s in Europa, wat bio-economisch onderzoek betreft. “Voor heel veel onderdelen van de bio-economie is een historische expertise opgebouwd in Vlaamse instellingen”, aldus het rapport. “Die expertise is een waardevol fundament voor toekomstige innovaties.” 

De onderzoekers kwamen tot verschillende vaststellingen. Deze sprongen er alvast uit: 

  • Vlaanderen: sterke regio, al blijft absolute omvang beperkt 
  • Samenwerking met bedrijfsleven gaat goed, al zijn er geen echt grote bedrijven bij 
  • Beperkte kennisdeling, op enkele beloftevolle initiatieven van ‘citizen science’ na 
  • Toevoer van talent is eerder beperkt 
  • Onderzoeksfinanciering: te vaak is er een mismatch met de onderzoekspraktijk. Het pijnpunt is vaak de te korte tijd om een onderzoek te voeren en tot resultaten te komen 
  • Onduidelijke en afwezige wetgeving zorgen ervoor dat de Vlaamse kennis vaak achter blijft 

Aanbevelingen 

Naast enkele bevindingen gaven de onderzoekers ook enkele aanbevelingen mee. Om de kansen van het Vlaamse bio-economische onderzoek te vergroten moet de Europese samenwerking worden versterkt. Tegelijk moeten jongeren aangemoedigd worden om in de verschillende domeinen aan de slag te gaan. Vervolgens moeten kennisinstellingen hun samenwerking intensiveren en beter communiceren met elkaar.  

lees ook

Vlaamse biogebaseerde economie groeit dubbel zo snel als algemene economie

De onderzoekers stellen ook dat de doelen van financieringstrajecten en de eigenschappen van onderzoek meer op één lijn moeten komen. Open access tot kennis kan dan weer zorgen voor betere kennisdeling. Tot slot vraagt het onderzoek verbeterde (duidelijkheid over) de regelgeving. Al geven de onderzoekers meteen mee dat het vaak onvermijdelijk is dat wetenschap vooruit loopt op de regelgeving. Toch is het een belangrijke voorwaarde om de Vlaamse kennis en expertise in de verschillende subdomeinen van de bio-economie beter te benutten.  

Het volledige rapport is hier downloadbaar

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.