pepper-Sam-Crop-Scanner

Biobest lanceert app om gewassen vanop afstand te volgen en analyseren

Het Kempense bedrijf Biobest heeft een innovatieve app gelanceerd. Via het Crop-Scanner platform kunnen telers snel en nauwkeurig hun gewassen scouten waardoor hun IPM-strategie aanzienlijk zal verbeteren. De app en webdashboard stellen telers en hun Biobest-adviseurs in staat om op afstand ziekten en plagen te volgen en om trends in het gewas te bepalen.

De nauwkeurige dataverzameling en visualisatie draagt tegelijk bij aan inzichten die helpen bij de planning van komende seizoenen. De slimme, datagedreven tool Crop-Scanner ondersteunt de biologische gewasbescherming van het vaststellen van plagen, rapporteren, uitwisseling van adviezen tot het tijdig en planmatig ingrijpen. De applicatie werkt op smartphones, tablets, laptops en pc’s en is beschikbaar voor iOS en Android.

Plagen scouten en registreren

“Het principe is simpel en de functionaliteiten zijn talrijk”, vertelt Sam Gui, Market Development Manager High Tech IPM bij Biobest. “De teler kan eenvoudig zijn kassen uittekenen op de applicatie. Vervolgens kunnen de teler en zijn/haar medewerkers aanduiden op welke plek een bepaalde plaag is waargenomen en in welk stadium deze zich bevindt. Foto’s en notities kunnen tijdens het scouten gemakkelijk worden toegevoegd.” Crop-Scanner omvat ook een automatische telfunctie. Deze Trap-Scanner-functie herkent zes plagen en nuttigen.

“De werkwijze is even simpel als doeltreffend,” vervolgt Sam Gui. “Maak met de telefoon een foto van een vangplaat en Trap-Scanner zal de verschillende insecten tellen en weergeven in Crop-Scanner rapporten.” Om deze functionaliteit optimaal te benutten, ontwikkelde Biobest speciale vangplaten. De teler en zijn Biobest-adviseur  analyseren samen de data en gebruiken deze informatie om specifieke bestrijdingsstrategieën uit te stippelen.

lees ook

Biobest legt half miljard euro neer voor overname Braziliaanse Biotrop

“De constante beschikbaarheid van actuele en historische monitoringsgegevens zal leiden tot een beter advies en dus een gezonder gewas. De historiek geeft inzicht in het verloop van voorgaande teelten, zodat telers hun planning voor komende seizoenen kunnen aanscherpen.” Het platform wordt gefaseerd aangeboden. België, Nederland, UK, USA, Canada en Kenia zijn daarbij het eerste aan de beurt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van de functionaliteiten. In de nabije toekomst zullen andere hightech toepassingen gekoppeld kunnen worden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.