HYDRAS_Ilvo_Melle

Veld lab van ILVO meet reactie van planten  op droogte

Het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) pakt uit met een heuse wereldprimeur. In Melle is een state-of-the-art proefveld (Hydras) ingericht waar wetenschappers de reactie van planten én hun wortels op droogte kunnen monitoren. Naast de grootte is ook het elektrisch netwerk dat bodemvocht in kaart brengt baanbrekend.

Het veld lab van 8.000m2 is uitgerust met zes verrijdbare droogtekappen, een netwerk van 1.400 elektroden en drones met geavanceerde sensoren, schrijft ILVO in een persbericht. Die grootte en het elektrisch netwerk dat bodemvocht en de opname ervan door plantenwortels in kaart brengt, is baanbrekend en een wereldprimeur. De strategische onderzoeksinfrastructuur van ILVO is open access voor bedrijven en kennisinstellingen en dient om de ontwikkeling van droogtetolerante gewassen in Europa te versnellen.

Fenotypering

De wetenschappers brengen de kenmerken van planten in kaart en in verband met hun genetica, teelttechnieken en omgeving. Met die ‘fenotypering’ kunnen de onderzoekers begrijpen hoe planten reageren op droogte. Zo zegt de mate waarin ze water verdampen iets over hoe goed ze blijven groeien tijdens periodes van droogte. Onder andere dankzij de inzet van drones, sensortechnologie en beeldanalyse is de wetenschap de voorbije jaren fel gegroeid. Met hun ‘high-throughput veld fenotypering’ kunnen wetenschappers op korte tijd veel nuttige data verzamelen over individuele planten in een realistische productieomgeving (het veld).

Illustratie van de werking van een veld lab

“De gevolgen van de klimaatverandering op onze voedselproductie laten zich op verschillende plaatsen in Europa voelen”, weet Vlaams minister voor Landbouw en Innovatie Jo Brouns. Hij is dan ook opgezet met het veld lab in het Oost-Vlaamse Melle. “Dankzij deze investering van in totaal 1,5 miljoen euro Vlaamse middelen kunnen wetenschappers en bedrijven sneller gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen droogte zodat onze toegang tot voldoende, betaalbaal en veilig voedsel in Europa gegarandeerd blijft.”

Ondergrondse monitoring

Met Hydras (HYdrology, Drones and RAinout Shelters) schakelt ILVO een versnelling hoger. Het instituut combineert de nieuwste drone- en sensortechnologie met een ‘ERT-systeem’, een netwerk van elektroden op en onder de grond. Dat netwerk brengt de elektrische geleidbaarheid in de wortelzone tot twee meter diep in kaart. Het 2D bodemweerstandsprofiel kan worden omgezet naar informatie over de verspreiding van bodemvocht en de opname ervan door de plantenwortels. Dat is een grote stap voorwaarts aangezien die ondergrondse processen tot nu vaak onbekend waren.

“Het ERT-systeem van onze Hydras is een ware game changer”, zegt Isabel Roldan-Ruiz van ILVO. “We brengen het wortelstelsel van planten in het veld in kaart zonder ze op te graven en monitoren voortdurend hun vermogen om water te onttrekken uit verschillende bodemlagen. Het biedt perspectieven voor selectie van droogtetolerante planten, maar ook voor agronomisch onderzoek naar de impact van gewasrotaties, bemesting, irrigatie, enzovoort op droogtestress bij planten.” Het groeiseizoen van 2023 is voor ILVO een moment om het ERT-systeem zelf beter te leren kennen, met soja als testgewas. Dit moet een eind dit jaar een proof of concept opleveren.

lees ook

ILVO ontwikkelt eerste zelfrijdende elektrische tractor

Open access

Vanaf volgend jaar biedt ILVO de Hydras aan als open access voor andere kennisinstellingen en bedrijven. Samen met de drie oudere droogtekappen uit 2016 beschikt ILVO over meer dan één hectare aan proefvelden voor fenotypering. In het nieuwe gedeelte zijn ook ondergrondse metingen van bodemvocht mogelijk. De infrastructuur is deels door ILVO zelf gefinancierd. Daarnaast kreeg het instituut middelen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.