De financiële klimaatkater van 2022 : tien grootste rampen kosten samen bijna 170 miljard dollar

De Britse ngo Christian Aid heeft de jaarlijkse balans opgemaakt van wereldwijde klimaatrampen. Meer dan twintig grote rampen vonden plaats, waarvan tien met een schade boven drie miljard dollar. Een Spaanse studie toont dan weer een ramp op de zeebodem aan.

2022 was een rampjaar, zeker wat klimaatevents betreft. Meer dan twintig grote klimaatrampen troffen de wereldbevolking. De tien grootste rampen berokkenden een totale schade van bijna 70 miljard dollar. Orkaan Ian, die in september over grote delen van de Verenigde Staten en Cuba raasde, krijgt de twijfelachtige eer van duurste ramp. De orkaan joeg 40.000 mensen op de vlucht en richtte voor meer dan 100 miljard schade aan. De hittegolf en droogte in Europa kostten 20 miljard dollar, de overstromingen in China veroorzaakten 12 miljard dollar aan schade.

Vertekend beeld

De ngo plaatst onmiddellijk een kanttekening bij die cijfers. “De top tien geeft een vertekend beeld omdat het uitgaat van verzekerde verliezen”, aldus ngo Christian Aid. “In de top toen staan vooral rijkere landen en groeilanden, omdat de waarde van de eigendommen er hoger liggen en ze doorgaans beter zijn verzekerd. De enorme overstromingen in Pakistan veroorzaakten naar schatting 30 miljard dollar aan schade, waarvan amper een vijfde is verzekerd.”

Het rapport neemt daarom ook de tien meest verwoestende klimaatrampen op die plaatsvonden in armere landen. Zo trof de verwoestende droogte in Oost-Afrika meer dan 36 miljoen mensen. Aan de andere kant van het continent, in West-Afrika, verloren 1,3 miljoen mensen hun huis door overstromingen. Die overstromingen eisten het leven van meer dan 600 mensen in Nigeria, Mali, Kameroen en Niger.

Globaal fenomeen

Christian Aid merkt op dat geen enkel deel van de wereld in 2022 ontsnapte aan een ramp. Alle continenten zijn vertegenwoordigd in de top tien van klimaatrampen. Sommige rampen sloegen heel snel toe zoals storm Eunice of orkaan Fiona en kostten meer dan 3 miljard dollar. Andere gebeurtenissen sleepten maanden aan zoals de droogtes in Brazilië en China met een geschatte schade van respectievelijk 4 en 8,4 miljard dollar.

“De bedragen tonen aan hoeveel het kost als we niet voldoende ondernemen tegen de klimaatverandering. Dit jaar was vernietigend voor wie op de frontlijn van de klimaatcrisis leeft”, zegt Patrick Watt, CEO van Christian Aid. “Achter die bedragen liggen miljoenen verhalen van menselijk lijden en verlies. Zonder grote ingrepen in uitstoot zal die menselijke en financiële tol alleen maar toenemen.”

Microplastics op zeebodem: maal 3 in 20 jaar

De hoeveelheid microplastics op de zeebodem is verdrievoudigd in de afgelopen 20 jaar. Bovendien blijkt het plastic, eens op de bodem, nog amper af te breken. Dat is de conclusie van een Spaanse studie van de Autonome Universiteit van Barcelona. De onderzoekers toonden aan dat de concentratie van microplastics tussen 1965 en 2016 gelijke tred houdt met de wereldwijde plasticproductie. Vooral na 2000 stellen de onderzoekers een verdrievoudiging van de vervuiling vast.

“Vooral de ophoping van polyethyleen en polypropyleen uit verpakkingen is toegenomen, net als polyester uit vezels in kledingstoffen”, zegt Michael Grelaud van de universiteit van Barcelona. Een tweede conclusie is dat de deeltjes nauwelijks nog degraderen eens ze op de bodem terecht komen. “Kunststoffen uit de jaren 60 blijven op de zeebodem liggen, waardoor ze een handtekening van de menselijke vervuiling achter laten.”

De studie verscheen in het tijdschrift ES&T.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.