PET flessen

Drie op vier Belgen is voor statiegeld op blikjes en plastic flessen

Bijna driekwart van de Belgen (72%) is voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van  Every Can Counts, een wereldwijd initiatief dat ook in Europa het recycleren van blik sterk aanmoedigt. “Belgen zijn klaar voor statiegeld op blikjes en plastic flessen”, zegt David Van Heuverswyn, algemeen directeur van Every Can Counts.

Het is voor Every Can Counts nu aan de politiek en de bedrijven om te zorgen voor een systeem dat werkt. Daar wringt het schoentje want voorlopig slagen Vlaanderen, Wallonië en Brussel er niet in om samen de knoop door te hakken. Wordt het een klassiek statiegeldsysteem via terugname apparaten zoals dat al jaren succesvol bestaat in de Scandinavische landen? Of kiezen ze voor een nieuw maar nauwelijks getest digitaal systeem, waarbij de blikjes en plastic flesjes gescand worden met een smartphone voordat ze in de blauwe PMD zak belanden. Een combinatie van beide kan uiteraard ook nog.

Zwerfvuil terugdringen

Blikjes en plastic flessen zorgen voor relatief veel zwerfvuil in ons land. Uit cijfers van OVAM zijn ze verantwoordelijk voor meer dan een derde van het volume zwerfvuil. Het terugdringen ​ van zwerfvuil is dan ook de belangrijkste reden waarom de Belgen een statiegeldsysteem op blikjes en plastic flessen willen. Daarnaast zijn de 1.000 ondervraagden ervan overtuigd dat alle beetjes helpen om de planeet leefbaar te houden. Ook het feit dat statiegeld voor glas werkt, is een reden om het ook te proberen bij blikjes en plastic flessen.

Het onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de Belgen (55%) nog meer en beter zou recycleren mét een statiegeldsysteem op blikjes en plastic flessen. “In vergelijking met andere Europese landen hinkt België achterop als het op statiegeld aankomt”, gaat David Van Heuverswyn verder. “Nochtans is correct recycleren van blik zó belangrijk. Blik is immers oneindig recycleerbaar en is daardoor één van de meest duurzame drankverpakkingen. Dat het Belgen zou aanzetten om massaal hun blikjes en plastic flessen in te leveren, is al lang een no-brainer voor ons.”

Voorkeur voor klassiek

Een meerderheid van de Belgen (53%) lijkt gewonnen voor een klassiek statiegeldsysteem, zoals dat vandaag al bestaat voor glas. Een digitaal systeem, waarbij blikjes en plastic thuis gescand worden met een smartphone voordat ​ ze de blauwe PMD zak of een vuilbak ingaan, geniet slechts de voorkeur van 11 procent. “Begrijpelijk,” volgens Van Heuverswyn, “De blik en PET-industrie is dan ook nog lang niet klaar om QR-codes op de verpakkingen te plaatsen.” ​ 18 procent geeft de voorkeur aan een combinatie van de beide systemen, waarbij de QR-code bijvoorbeeld gescand wordt in een inleverpunt of aan een inlevercontainer.

lees ook

Wat met het plastic flesje? Een jaar voor de invoering van het (digitaal) statiegeld

Hoewel een meerderheid van de Belgen (55%) weet dat er volgend jaar een statiegeldsysteem zou komen, gelooft slechts 42 procent dat het er dan werkelijk zal zijn. “Net omdat er al jaren over wordt gepraat en er nog steeds geen concrete oplossing is, verliezen mensen hun vertrouwen. We staan vandaag op een kantelpunt. Er is een groot draagvlak, zowel bij de beleidsmakers als bij de Belgen. Ik roep de gewestelijke regeringen op om ​ zo snel mogelijk ​ een goed functionerend statiegeldsysteem in te voeren dat wordt ondersteunt door de Belgische consument,” besluit David Van Heuverswyn.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.