wegwerpplastic afval
Beeld: Shutterstock

Strengere Vlaamse wetgeving rond cateringmateriaal op komst 

De Vlaamse overheid neemt aanvullende maatregelen om eet- en drinkgerij voor éénmalig gebruik, voornamelijk tijdens evenementen, af te bouwen. De maatregelen komen bovenop de al bestaande regels omtrent afvalbeleid.  

Recent hebben de Europese en federale overheden regels ingevoerd omtrent plastic wegwerpbekers. De overheden willen de consumptie van eenmalige plastic drinkbekers en voedselverpakkingen verminderen en hergebruik bevorderen. Vlaanderen heeft uiteraard ook een afvalbeleid waarbij herbruikbaar eet- en drinkgerei wordt aangemoedigd. Om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen, neemt Vlaanderen nu aanvullende maatregelen om eet- en drinkgerei voor eenmalig gebruik af te bouwen.  

Twee wijzigingen 

Op 10 februari verleende de Vlaamse regering een tweede principiële goedkeuring voor enkele wijzigingen aan het Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9). In de tweede helft van mei 2023 volgt wellicht de definitieve goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vlaanderen voert deze wijzigingen door: 

  • Recipiënten voor eenmalig gebruik: vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes indien de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat minstens 95 procent van de recipiënten gescheiden inzamelt voor recyclage. 
  • Herbruikbare recipiënten: bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal (uitgezonderd glas en porcelein) is het verplicht om een systeem te voorzien dat minstens 90 procent van de recipiënten en cateringmateriaal inzamelt voor hergebruik. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator. 

lees ook

Belgisch Ecopoon wil met half miljoen euro extra kapitaal de strijd aangaan met wegwerpbestek 

De maatregelen slaan op elk evenement, eenmalig of periodiek, dat plaats vindt vanaf 15 juni 2023. Voor 2023 kunnen uitzonderingen worden aangevraagd op basis van onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten. Ook wanneer een organisatie over een stock wegwerpbekers beschikt, kan die een uitzondering aanvragen. Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.