Duitsland geeft geen formele steun aan Europese overeenkomst over CO2-limieten zonder toezeggingen voor synthetische brandstoffen

Duitsland weigert formele steun aan een overeenkomst om CO2-uitstoot van nieuwe auto’s en bestelwagens tegen 2035 te beëindigen, tenzij de Europese Commissie een voorstel voor het gebruik van e-fuels indient. Dit maakt de Duitse minister van Transport, Volker Wissing, bekend. 

Duitsland wil de overeenkomst alleen steunen als de Commissie een voorstel doet over hoe voertuigen met interne verbrandingsmotoren die alleen op synthetische brandstoffen lopen na 2035 kunnen worden geregistreerd. Volgens Wissing hebben we alle opties nodig, inclusief elektrische, waterstof- en verbrandingsmotoren die op e-brandstoffen lopen. 

Akkoord over CO2-limieten loopt gevaar

Het akkoord over CO2-limieten voor personenauto’s en bestelwagens werd twee weken geleden in het Europees Parlement aangenomen. Het dossier is al goedgekeurd door de nationale EU-ambassadeurs en moet alleen nog definitief worden goedgekeurd door de nationale ministers. Volgens een voorlopige agenda gebeurt dat op 7 maart door de onderwijsministers. 

Zonder de Duitse steun loopt de goedkeuring van het dossier gevaar, meldt het Duitse Parlementslid Michael Bloss. Naast Duitsland plaatste eerder al de Italiaanse regering vraagtekens bij het akkoord. Bovendien willen Polen en Bulgarije helemaal niet dat er een einde komt aan de verbrandingsmotor. 

“Zo zou een gekwalificeerde meerderheid worden voorkomen en zou de uitfasering van de verbrandingsmotor worden afgewezen”, deelt Bloss via Twitter.

Duitsland bereikte eerder al een akkoord

Het Duitse Ministerie van Milieu verklaarde eerder dat de deal definitief goedgekeurd was. De zogenaamde stoplichtcoalitie van sociaal-democraten, de groene partij en liberale FDP bereikte al in november 2022 een intern akkoord. 

Dit dossier bevat – na druk van de FDP – een overweging waarin de Commissie verzocht wordt om met een nieuw voorstel te komen om voertuigen met verbrandingsmotor ook na 2023 toe te laten als ze uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden. 

Tot nu toe heeft de Commissie daar echter weinig belangstelling voor getoond. Om de druk op te voeren, stelt Wissing dat er een bindend antwoord nodig is over hoe we omgaan met verbrandingsmotoren, voordat Duitsland de deal kan ondersteunen. 

Volgens EU-commissaris voor vervoer Adina Vălean zijn er velen in de transportsector die de zorgen van Duitsland delen. “Ik denk dat de discussie niet gesloten is, ook al is er gestemd”, aldus Vălean.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.