EV elektrische autobatterij
Beeld: Shutterstock

Europese batterijproductie kan stuk schoner dan Chinese

Meer batterijproductie in Europa in plaats van in China zou tot 60 procent minder uitstoot van broeikasgassen betekenen. Dat blijkt uit een analyse van koepelorganisatie Transport & Environment.

Als onderdelen voor elektrische auto’s meer in Europa worden gemaakt in plaats van in China, kan de hoeveelheid schadelijke stoffen die vrijkomt bij het produceren van de batterijen met 37 procent verminderen, volgens een onderzoek van Transport & Environment (T&E). Gebeurt de productie ook met schone stroom uit bijvoorbeeld zonne- of windenergie, komt er zelfs tot 60 procent minder CO2 vrij. 

Productiecapaciteit

Als de Europese vraag naar batterijen en batterij-onderdelen lokaal wordt geproduceerd zou dit naar schatting 133 miljoen ton CO2 tussen 2024 en 2030 kunnen besparen. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van een land als Tsjechië. Toch blijkt uit de analyse dat minder dan de helft (47 procent) van de Europese batterijcelproductie is gegarandeerd, dus vrij van risico op vertragingen, schaalverkleining of annulatie. Dit is al wel een stijging ten opzichte van een jaar geleden, maar toch ondervindt de Europese productiecapaciteit nog te vaak problemen door vertragingen of annuleringen, stelt T&E.

De nieuwe olie

“Batterijen en de metalen die erin verwerkt worden, zijn de nieuwe olie”, zegt Julia Poliscanova van T&E. “Europese leiders zullen een haarscherpe focus moeten houden en samen nadenken opdat de voordelen voor het klimaat en de industrie echt behouden blijven. Sterke duurzaamheidseisen, zoals regels voor de CO2-voetafdruk van batterijen, kunnen de lokale productie ten goede komen”, zegt ze.

Frankrijk, Hongarije en Duitsland hebben de afgelopen maanden de meeste progressie gemaakt met de bouw van gigafabrieken voor batterijcellen en, met name in Duitsland, genereuze subsidies van de overheid. De meeste productiecapaciteit voor onderdelen voor batterijen wordt momenteel gehaald in Finland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Spanje.

Recycling van mineralen

Volgens het rapport zal het een uitdaging zijn om ook andere onderdelen van de batterijwaardeketen veilig te stellen, vooral gezien de sterke positie van China. Europa heeft het potentieel om tegen het einde van het decennium 56 procent van zijn vraag naar kathodes – de meest waardevolle onderdelen van batterijen – te produceren, maar tot nu toe zijn slechts twee fabrieken ook echt op commerciële schaal gestart. 

Tegen het einde van het decennium zou Europa ook uit recycling in de vraag naar verwerkt lithium kunnen voorzien en tussen 8 en 27 procent van de mineralen voor batterijen kunnen halen. T&E benadrukt echter dat snelle opschaling van verwerkings- en recyclingfaciliteiten de steun van de EU en de overheden vereist. “De batterijwedloop tussen China, Europa en de VS wordt steeds intensiever”, zegt Poliscanova. 

lees ook

BAT4EVER-project (VUB) zet stap naar volgende generatie batterijen

Hoewel sommige investeringen in batterijen die door Amerikaanse subsidies dreigden te worden weggekaapt sinds vorig jaar zijn veiliggesteld, is het nog steeds onzeker waar bijna de helft van de geplande productie zal plaatsvinden. “De EU moet een einde maken aan alle onzekerheid over de geleidelijke stopzetting van de productie van motoren en doelen stellen voor elektrische wagens om investeerders ervan te verzekeren dat ze een gegarandeerde markt hebben voor hun product”, aldus Poliscanova.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.