batterij_elektrische_auto

Europese batterij-producenten trekken aan alarmbel

Grote Europese batterijconcerns zoals Umicore en Solvay hebben een open brief ondertekend waarmee ze meer steun vragen voor de batterijsector. Ondanks miljardensubsidies dreigt Europa de kans te mislopen om een succesvolle eigen batterij-industrie te creëren. De brief verschijnt niet toevallig enkele dagen voor de beleidsverklaring van Ursula von der Leyen en de onderhandelingen over de meerjarenbegroting.

Enkele dagen geleden stak Oliver Zipse, topman van BMW, nog een waarschuwende vinger op door te stellen dat Europa zichzelf in de voet schiet door alles op de elektrificatie van het wagenpark te zetten, zonder dat de broodnodige waardeketen voorhanden is. China heeft wel een heldere strategie en beschikt ook over de grondstoffen. Volgens Zipse heeft Europa net daar een groot probleem. De ondertekenaars van de ‘brandbrief’, zoals De Tijd die omschrijft, willen vooral meer eenduidige Europese steun. De voorsprong die China heeft opgebouwd is groot op vlak van productie maar ook wat raffinage- en verwerkingsmogelijkheden betreft. De VS heeft de inhaalrace ingezet, Europa blijft achter, volgens de Europese batterijconcerns.

Verwerkingscapaciteit

Branchevereniging Eurometaux, dat de brief aan von der Leyen opstelde, dringt bij de commissievoorzitter aan op meer investeringen voor het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit voor mineralen. Die zijn cruciaal voor de energietransitie, en zeker voor de elektrificatie van het wagenpark. Volgens Eurometaux moet het Europees Innovatiefonds, dat zich richt op het koolstofvrij maken van energie-intensieve industrieën, ook kritische mineralen omvatten. “Tegenwoordig controleert China 50 tot 90 procent van de kritieke capaciteit voor de verwerking van mineralen, net als veel van de grondstoffen in de wereld”, aldus Eurometaux.

De brief werd ondertekend door 16 multinationals en organisaties met belangen in de batterij-industrie. Met Solvay, Umicore en Nyrstar zijn ook flink wat Belgische industriële groepen vertegenwoordigd. Zij willen dat Europa een nationaal subsidieopbod vermijdt door de oprichting van een speciaal fonds op Europees niveau. Nu zijn er landen die door subsidies een concurrentievoordeel geven aan hun bedrijven. Zo hoopt Vlaanderen dat Umicore een grote batterijrecyclagefabriek neerpoot in Antwerpen of Zeebrugge. Maar de Franse regering zwaait met riante subsidies, waardoor een verhuis naar Duinkerke realistischer is. Met zulk opbod kan niet worden gewedijverd tegen grootmachten als China en de VS. Een fonds op Europees niveau moet rechtstreeks steun kunnen toekennen aan bedrijven.

lees ook

Europa zet batterijkwaliteit bovenaan prioriteitenlijst

Kopie waterstofbank

De ondertekenaars van de brief pleiten voor een snelle uitbreiding van het innovatiefonds, door een apart vehikel op te richten voor de cruciale grondstoffen. Daarvoor zou Europa het model van de waterstofbank kunnen kopiëren. Die is opgericht om de kostenverschillen tussen hernieuwbare waterstof en fossiele brandstoffen te helpen verkleinen. De Europese Commissie stopte vorig jaar drie miljard euro in die waterstofbank om het concurrentienadeel van de Europese waterstofindustrie tegenover de voornamelijk Amerikaanse weg te werken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.