europese commissie en waterstof

Europese Commissie keurt 5,4 miljard overheidssteun voor onderzoek naar waterstof goed

Omdat investeren in waterstof niet zonder risico is, keurde de Europese Commissie een project goed waarbij de vijftien deelnemende lidstaten overheidssteun kunnen verlenen.

De Europese Commissie keurde een project goed voor staatssteun aan onderzoek en innovatie en eerste industriële toepassing in de waardeketen van waterstoftechnologie. Het gaat om een Important Project of Common European Interest of IPCEI. Vijftien lidstaten – waaronder België – zijn betrokken bij het project dat de naam ‘IPCEI Hy2Tech’ kreeg.

Extra investeringen aantrekken

Waterstof heeft een enorm potentieel voor de toekomst maar investeren in dergelijke innovatieve technologieën kan riskant zijn voor een lidstaat of een bedrijf alleen. Daar spelen de IPCEI-staatssteunregels een rol. De lidstaten zullen tot 5,4 miljard euro aan overheidsfinanciering verlenen. Dat zal naar verwachting 8,8 miljard euro extra aantrekken van particuliere investeringen.

Het IPCEI omvat 41 projecten van 35 bedrijven, waaronder 8 kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, met activiteiten in één of meer lidstaten. Voor België gaat het om Cummins en John Cockerill. De directe deelnemers gaan niet alleen nauw met elkaar samenwerken maar ook met meer dan 300 externe partners, zoals universiteiten, onderzoeksorganisaties en kleine en middelgrote ondernemingen uit heel Europa.

Technologische doorbraken

Het Europese project beslaat een groot deel van de waardeketen van waterstoftechnologie, van waterstofproductie en brandstofcellen over opslag, transport en distributie tot eindgebruikerstoepassingen in de mobiliteitssector. Het valt te verwachten dat het zal bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke technologische doorbraken, waaronder nieuwe efficiënte elektrodematerialen, beter presterende brandstofcellen en innovatieve vervoerstechnologieën, waaronder de eerste uitrol van waterstofmobiliteit. IPCEI zal naar verwachting ongeveer 20.000 directe banen creëren.

Naast België doen ook mee: Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije en Spanje.

Europa ondersteunt waterstof ook nog op andere manieren: via de Clean Hydrogen Alliance worden partnerschappen verder uitgebouwd en specifieke regelgeving helpt de waterstofmarkt en specifieke infrastructuur mogelijk maken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.